DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 30     <-- 30 -->        PDF

nauka zadovoljava sa konstatacijama vanjskih i konačnih životnih manifestacija
šumskog drveća. Jasno da takova opažanja bez solidnog poznavanja
složenih unutarnjih zbivanja, ne mogu pružiti čvrsti oslonac u rješavanju
mnogih pitanja.


Plodonošenje također nema solidnu naučnu interpretaciju. Znatan
korak naprijed s obzirom na rješavanje nekih već odavna opaženih
(i oprečnih) pojava, učinjen je sa C/N teorijom.


C/N TEORIJA. Evo njenog kratkog prikaza prema Mili eru, Wrightu,
i Curtis — Clarku-u. C/N teorija, C/N hipoteza, C/N razmjer (C/N ratio)
ili teorija odnosa ugljikohidrata i dušičnih tvari, vezana je prvo uz ime
Klebsa (1910), koji je u svojim istraživanjima na gljivama, algama i nekim
cvjetnjačama, dokazao da odnos ugljikohidrata i dušičnih tvari u
biljci igra najveću ulogu u određivanju da li će slijediti vegetativni razvitak
ili plodonošenje. Drugim riječima da uvjeti vegetativnog razvitka ne
pogoduju plodonosnosti i obratno. Tako se potvrdila odavno poznata činjenica
da jako gnojene biljke usprkos snažnog razvoja donašaju vrlo malo
ploda. Nadalje iz tog izlazi, da reprodukcijom ne upravljaju samo nasljedni
faktori, nego da ona nastupa kad su zadovoljeni i određeni vanjski
uvjeti, naročito oni koji uvjetuju prisustvo ugljičnih hidrata i dušičnih
tvari u biljci u jednom povoljnom omjeru. Kraus i Kraybill (1918)
mnogo određenije formuliraju C/N omjer i uslove s obzirom na C i N
svrstavaju u četiri osnovne grupe, uz pretpostavku da su voda i ostale
mineralne tvari prisutne u dovoljnoj količini.


I. Bilje sadrži malo ugljikohidrata a mnogo dušika. Slab rast sa
nikakvim ili vrlo malim plodonošenjem. Karakteristično za bilje na bogatim
tlima sa vrlo malo svjetla ili kod drveća čije su krošnje godinama
ogoljele od gusjenica ili nečeg drugog. Biljni dijelovi nježni i vodeni.
II. Bilje sadrži osrednje ugljikohidrata a mnogo dušika. Jak vegetativan
razvitak sa nikakvim ili vrlo malim plodonošenjem. Cijela količina
ugljikohidrata troši se na rast. Karakteristično za bogata tla sa umjerenim
svjetlom. Događa se i u jako obrezanim voćnjacima. Tkivo stabljike
i lišća jače i postiže maksimalan obujam. Priličan sadržaj vode.
III. Bilje sadrži umjereno dušika, a mnogo ugljikohidrata. Umjereni
rast i obilno plodonošenje. Karakteristično za prosječno plodna tla i
umjerenost svjetla. Stabljika je drvenastija, manjeg obujma i sa manjim
sadržajem vode. Lišće čvršće i svjetlo zeleno.
IV. Bilje sadrži jako mnogo ugljikohidrata a malo dušičnih tvari.
Vrlo polagan rast sa malim ili nikakvim plodonošenjem. Karakteristično
za neplodna tla sa oskudicom dušika a sa mnogo svjetla. Bilje jako drvenasto,
sa malim sadržajem vode. Listovi mali, čvrsti i žućkasto-zeleni.
SvakaKO da u prirodi postoji niz prijelaza između ova četiri osnovna
uvjeta. Nadalje dolazi do novih kombinacija s obzirom na promjene drugih
neophodnih čimbenika, kao na pr. vode, temperature, kalija,
fosfora i t. d.


Od svih faktora koji uvjetuju stvaranje povoljnog C/N omjera, najveće
značenje ima snabdijevanje sa dušikom. Kada se njegovo snabdijevanje
u eksperimentima Kraussa i Kraybilla mijenjalo, u skladu s tim
mijenjala se i konsumpcija ugljikohidrada. Pri obilnom snabdijevanju i
ako je produkcija ugljikohidrata bila velika, cijeli se iznos trošio na snažan
vegetativan razvitak, pa je plodonošenje izostalo. Kada je snabdije


324