DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1953 str. 29     <-- 29 -->        PDF

se vršiti samo izuzetno i to samo do granice ekonomičnosti, koju treba
najtačnije proračunati, a za proračunavanje mogu se primeniti i napred
date formule.


0 izračunavanju količinskog i kvalitetnog iskorišćenja ovde se neće
govoriti, jer je to predmet posebnog rada.


NEKI PROBLEMI FRUKTIFIKACIJE I C/N TEORIJA


Glavač ing. Mladen, Zagreb


U
U
VOD. Prije nekoliko godina objavljene su u našem listu rasprave ing.
Panova »Načelna razmatranja o fruktifikaciji šumskog drveća«, i ing.
Špiranca »Još o početnoj fiziološkoj zrelosti šumskog drveća«, u kojima
se tretiraju za naše šumarstvo neobično važni i do sada nenačeti problemi.
Autori u njima prije svega ukazuju na značenje ovog pitanja za
našu privredu, zatim na nemogućnost korištenja inozemnih podataka u
našoj zemlji, problematiku cijelog niza pojava i načelne smjernice i metode
proučavanja plodonosnosti.


Svrha ovog članka nije razmatranje centralnog problema, t. j . poznavanja
plodonosnosti našeg drveća, nego prikaz nekoliko pitanja, koja
spomenuti autori ostavljaju najvećim dijelom otvorena (a ističu važnost
njihovog rješenja), u svjetlu jedne vrlo zanimljive teorije koja zauzima
u najmodernijoj botaničkoj i šumarskoj literaturi dosta prostora. Ova se
pitanja sastoje od slijedećih točaka:


1. Da li fiziološka zrelost nastupa ranije na boljim ili lošijim tlima
2. Kakav je odnos između visinskog prirasta i rađanja sjemena
3. Utjecaj požara i mehaničkih povreda na fruktifikaciju
4. Utjecaj biljaka i životinja koji ometaju normalan razvitak drveća
Svako ovo pitanje je vrlo složeno, jer općenito uzevši život drveća
a i svaki fiziološki proces kao na primjer plodonosnost, rezultat je kompleksa
unutarnjih (najvećim dijelom nasljednih) i vanjskih, ekoloških
faktora. Svaki pojedini od tih faktora sastavljen je opet od mnoštva elemenata,
koji su po svom kvalitetu i intenzitetu upravo neshvatljivo raznolični,
ovisni i isprepleteni ne samo međusobno nego i sa elementima ostalih
faktora. Nadalje svaki od tih činilaca počevši od koncentracije iona
u tekućoj fazi tla pa nadalje, podvrgnut je neprekidnim promjenama u
vremenu. Broj kombinacija njihovog skupnog djelovanja je beskonačan.
Svaki pojedini individuum karakterizira jedna od tih kombinacija, t. j .
ona daje specifičnost svim njegovim životnim fenomenima. Drveće koje
ima približno jednake unutarnje i vanjske faktore, pokazuje i približno
iste životne fenomene.
Za mnoge svakodnevne probleme prakse, koji su odraz fizioloških
procesa u drveću (a koju smo složenu prirodu istaknuli), nemamo zadovoljavajuće
rješenje. Osnovni uzrok ovome je to, što je fiziologija drveća
još uvijek na žalost mutno područje, a možda i nije pretjerano reći »terra
incognita« (pokusi se rijetko vrše na šumskim vrstama zbog dugog trajanja
životnog ciklusa). Zato se često ne samo praksa nego i šumarska