DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE77 JUNI GODINA 1953
NEKE SAVREMENE METODE RAZMNOŽAVANJA
DOMAĆIH TOPOLA


Zlatarić Ing. Boris, Zagreb


I.
P
P
itanje kultura topola veoma je važno za naše šumarstvo. Podizanje
dobrih vrsta i njihovih hibrida u velikoj mjeri rješava potrebu industrije
celuloze na jednoj skupocjenoj sirovini. Zbog toga se oplemenjivanju
topola i tehnici njihova uzgajanja pridaje naročita pažnja. U tome
su mnoge zemlje daleko dotjerale.


0 našim domaćim vrstama, njihovim varijetetima i hibridima imamo
malo zapažanja. U tom pogledu vlada neizvjesnost. Nužno je proučiti njihove
oblike i vrijednosti u cilju oplemenjivanja i križanja s drugim
vrstama.


Većina topola kod nas u kulturi ima prednost pred drugim vrstama
drveća što se veoma lako vegetativno razmnožavaju i tako prave uniformne
klonove. To međutim ne vrijedi potpuno za vrste i križance bijelih
topola (sekcija Leuce). Njih nije moguće razmnožavati reznicama (bez
tretiranja) ; razmnožavanje reznicama zbog veoma slabog uspjeha jedva
da dolazi do primjene u praksi. One se zbog toga razmnožavaju ili sjemenom
ili korjenjacima.


Razmnožavanje generativnim putem u poređenju s vegetativnim vezano
je s nekim poteškoćama. Nije uvijek pri ruci ženski individuum, a
često se bez prethodnog obilježavanja i notiranja gubi vrijeme na pronalaženju
biljke sa ženskim resama, pri čem je selekcija boljih roditelja
većinom vezana na slučaj. Poznato je nadalje da se sjemenom ne fiksiraju
u punom broju roditeljska svojstva, kako se to postiže vegetativnim načinom.
Zbog toga je u slučaju da posjedujemo neko posebno vrijedno stablo
bijele ili sive topole, odnosno trepetljike, potrebno pribjeći vegetativnom
razmnožavanju putem izbojaka iz korijenja.


U dosadanjoj praksi tehnika je najobičnije slijedeća:


Tokom mirovanja vegetacijske periode izvadi se par komada korijena
i u proljeće se narežu na manje dijelove od 5—7 cm. Oni se stave u zemlju
i pokriju par cm zemljom. Ovdje nije bitno kako se oni polažu. 0
tome postoje različita gledanja. Nakon izvjesnog vremena iz svakog komada
potjera po jedna do nekoliko šiba, koje se onda dalje uzgajaju.
Razumljivo je da je i broj dobivenih izbojaka veoma ograničen.
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Ljudi su se međutim ogledali za efikasnijim načinom razmnožavanja


ovih topola. Ovdje ćemo ukratko opisati način vegetativno g raz


množavanja topola sekcije Leuce, kako se ono prakticira u švedskoj


(Institut za oplemenjivanje šumskog drveća u Ekebu).


U toku kasne jeseni uzmu se duži komadi korijena i spreme u hlad


noj ali suhoj prostoriji preko zime. U februaru se narezuju na nekoliko


manjih komada cea 5—10 cm dugih a 1—3 cm debelih. Zatim se stave


u drvene kutije (ca 70 X 40 cm i 10 cm duboke), koje su ispunjene vla


žnom mahovinom. Za tu svrhu najbolje odgovaraju mahovi tresetari


(Sphagnum sp.). Kutije se pokriju staklom da bi se dobro podržavala


vlaga. Povremeno se vrši i zalijevanje ako je potrebno. U tu mahovinu


se vodoravno porazmjeste odrezani komadi korijena, tako da se nalaze


potpuno u mahovini. To se sve ostavi u stakleniku, gdje se podržava tem


peratura od ca 10—15° C.


Nakon par tjedana (druga polovica marta) iz adventivnih pupova
potjera veći broj izbo jaka, od kojih se jači naskoro pojavljuju i iznad
mahovine. Svi su oni nježni i etiolirani, a mogu biti dugi i do 6 cm. Na to
se nešto jači oprezno otkidaju od korijena i odmah pikiraju u rame (iste
veličine), ispunjene srednjegrubim pijeskom (presitni pijesak nikako ne
valja). Oni naravno još nemaju korjenčiće, ali ih sada u pijesku odmah
puštaju i počinju rasti. Pikiraju se prstom i to na udaljenost od ca 2—3
cm biljka od biljke. Nakon što se zaliju pokriju se staklom i ostave da
rastu u stakleniku. Proces izbijanja korjenčića traje do 10 dana i nakon
toga se ponovno presađuju ili se ostave do početka maja kad ih se sadi
u gredice na otvorenom. Time je vegetativno razmnožavanje izvršeno.


Prednost je pred uobičajenim načinom u tome, što se ovako dobiva
daleko veća masa biljaka u istom klonu iz iste količine korijena majčinske
biljke. Biljke su nadalje jednolično razvijene, što se direktnom sadnjom
korjenjaka ne može uvijek postići. Velika količina dobivenih biljaka
proizlazi odatle, što se u vlažnoj mahovini stvara mnogo adventnih pupova
iz kojih izlaze izbojci. Oni se ne javljaju istovremeno, pa se nakon
ubiranja potjeranih izbo jaka komadi korijena ponovno vraćaju u mahovinu,
gdje se za nekoliko dana na njima javljaju novi izbojci. To se ponavlja
nekoliko puta, dok im traje »izbojna« snaga.


Dodajemo, da je opisani način veoma efikasan, odvija se jednostavno,
a uspjeh visoko procentan.


ir.


Postoji staro uvjerenje da je sjeme topolovo slabe klijavosti i da je
u velikom postotku gluho. Tvrdi se nadalje, da klijavost traje tek nekoliko
dana. To je mišljenje ušlo iz prakse i u stručnu literaturu. Loša tehnika
sjetve, dok je paralelno s tim postojao jednostavan način razmnožavanja
reznicama, također je mnogo doprinijela tom mišljenju. Posljedica
bila je, da se razmnožavanje topola sjemenom nerado vršilo i radije
se prilazilo metodi s korjenjacima.


Sjetv a sjemen a se u novije vrijeme sve više zahtijeva. Njom
je osigurano dobivanje daleko većeg broja sadnica. One su često vitalnije
od biljaka iz reznica ili korjenjaka. To je zatim neophodan način kod na
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 5     <-- 5 -->        PDF

učnih eksrerimenata. Konačno, kod naših bijelih topola to predstavlja
najefikasniji metod masovnog razmnožavanja. Vegetativno razmnožavanje
izbojcima iz korijena je sporo i skupo. Reznice ovdje ne dolaze praktički
u obzir i trebalo bi provjeriti ukoliko su drugačiji navodi u našoj
novijoj literaturi potvrđeni.*


Kako je poznato iz cvijeta topole razvija se tobolac, koji puca nadvoje
(posve rijetko natroje ili četvoro) i iz njega ispada mnogo sitnih
sjemenki, na kojima je mnoštvo dugih i bijelih celuloznih niti (kunadra).


Kad takva sjemenka padne na tlo, njena joj je kunadra manje korisna.
Ona je bila od velike koristi dok ju je vjetar raznosio. Kunadra u
većini slučajeva sprečava kontakt ploda s tlom, a bez toga nema klijanja.
Mnoštvo onih celuloznih vlakanaca, koja su gusto jedno uz drugo onemogućuje
naime sitnoj i lakoj sjemenci da prione uz čestice tla i u^ije potrebnu
vlagu. Posljedica je toga da sjeme ne proklije, nego se posuši
i propane.


Crtež br. 1. — Populus nigra L. — Tobolac u zatvorenom i otvorenom stanju. — Orig.
Fig. 1. — Populus nigra L. — Capsule


To se dešava obično kod sjetve u rasadniku. Tek jednom malom broju
sjemenki uspije da naiđe na povoljne okolnosti i da nikne. To je vjerojatno
jedan od razloga da se misli kako topolova sjeme ima slabu klijavost.
Miješanje s pijeskom i lako pokrivanje je nešto bolje, ali i tu rezultat
vrlo često podbacuje.


Bilo je prirodno, da se nakon toga nastojalo sjeme očistiti od kunadre
i onda tako očišćeno sijati. Taj posao je zamoran i teče sporo, ali je
koristan jer očišćeno sjeme klije vrlo dobro.


Da bismo izbjegli čišćenju sjemenke od njenih vlakanaca, mi smo je
sijali zajedno s vlakancima. Taj postupak uspješan je jednako kod bijele
kao i crne topole. Ukratko opisan on izgleda ovako:


* Dr. D. C. Petrović, Rad u šumskim rasadnicima, Beograd 1948, str. 127.


ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Topolove se rese odmah nakon ubiranja rasprsnu na toplom i suhom*
mjestu da se prosuše. Tobolci se sami od sebe otvaraju i sjeme izlazi iz
njih. Tada se sjeme bez čišćenja od kunadre rasprostre u tankom
sloju na površinu srednjegrubog pijeska (ili mahovine), koji se pripremi
u odgovarajućim loncima, drvenim ramama, ili gredicama u stakleniku.
Nije dobro da sjemenke leže jedna na drugoj jer će biljke iznići
pregusto. Također ni odviše sitni pijesak ne valja. Pijesak, odnosno mahovina,
moraju biti vlažni. Veoma je važno da se sjemenke zajedno s ku-


Crtež br. 2. — Populus nigra L. — Oblik ploda, radikule i kotiledona. — Orig-
Fig. 2. — Populus nigra — The shape of the seed, radicula and cotyledons


nadrom rukom, odnosno prstima dobro prilegnu na pijesak i da ostanu
ležati na njem. Klica ima naime mali korijenak i taj mora odmah nakon
izbijanja ući u tlo. Nije potrebno nikakvo pokrivanje sjemena pijeskom
iii bilo čim. Ono se samo malo zalije i event, pokrije staklom. Zalijevanje
mora biti oprezno, a vrši se 1—2 puta dnevno.


Slijedećeg dana, ako je sjeme zrelo i valjano, počinje proklijavanje.
Prvi dan su to većinom samo radikule, koje kao obično prve izbiju napolje
i odmah se savijaju u tlo.


Nakon toga vidimo kotiledone kako izlaze iz sjemene ljuske. Naskoro
se javljaju i prvi listovi.
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Nakon kojih 10 dana mlade biljke prepikiramo u isto takve posude,
samo ovaj put u smjesu pijeska i humusa, na razmak od par cm biljka od
biljke. Od prve polovine juna ili nešto kasnije one su već toliko napredovale
da ih možemo presaditi na otvorene gredice.


Crtež br. 3. — Populus nigra L. — Mlada biljka s prvim listovima. — Orig.
Fig-. 3. — Populus nigra L. — Seedling with the first leaves


Zbog orijentacije i potvrde podataka o klijavosti ispitivali smo postotak
i trajanje klijavosti sjemena crne topole (Populus nigra L.), provenijencije
Podravina (Dalj).
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Evo podataka:
Sjeme ubrano: dne 11. V. 1953. Isklijalo do četvrtog dana:


Stavljeno u klijalo 550 kom. dne 16. V. 53 96,0%
„ „ 650 „ „ 20. V. 53 98,2%
n .. 650 „ 25. V. 53 91,2%
„ „ 650 „ „ 1 VI. 53 93,8%
„ „ 650 „ „ 5. VI. 53 96,0%
„ „ 650 „ „ 10 VI. 53 86,4%
„ „ 650 „ 15. VI. 53 70,0%
„ „ 650 „ 20. VI. 53 35,7%
„ „ 650 „ „ 26. VI. 53 7.2%


. ,. 650 „ „ 30. VI. 53 0,0%


Ukupno: 5.750 kom.


Kroz cijelo vrijeme upotrebljeno je isto klijalo (Haackova). Izbrojavanje
vršeno je do četvrtog dana od stavljanja na klijanje (praktički dulje
nije potrebno). Za cijelo vrijeme mjerenja klijavosti sjeme je stajalo
u suhoj prostoriji razasuto po stolu, na suncu. Uzorci za klijalo uzimani
su slučajno i iz različitih dijelova mase.


Grafički to izgleda ovako: (Vidi grafikon na str. 261.)


Materijal koga smo imali u ispitivanju naravno da je nedostatan da
bismo mogli generalizirati ove rezultate. Ipak možemo tvrditi (paralelno
s tim promatrali smo i klijavost bijele topole, provenijencije okoline Zagreba,
koja je imala također visoku klijavost) da će biti bliski stanju
stvari, t. j . moramo računati s tim, da je postotak klijavosti crne i bijelo
to ole veoma visok i da se može pod normalnim okolnostima uzeti da
traje i do 40 dana. Vrlo je vjerojatno da se slične podatke može očekivati
i kod ostalih domaćih topolovih vrsta. Za trepetljiku je naime u Finskoj


P. Reim (1930)**, na temelju obimnog istraživanja, ustanovio da je klijavost
iznosila i preko 90%, a negdje i 100%. Iz njegovih rezultata čitamo
da je klijavost trajala 2—6 mjeseci. Ne stoji dakle, a to će vjerojatno vrijediti
i za naše prilike, da je klijavost trepetljike vrlo mala i da traje
svega par dana.
Naravno da bi za sjetvu na gredicama po dosada uobičajenom načinu
trebalo uzeti neki faktor, koji bi snizio gornje cifre postotaka klijavosti.
Taj je faktor međutim u primjeni opisanog načina razmnožavanja znatno
manji. Energija je klijavosti, kao i jačina s kojom su se mlade biljke
razvijale neposredno nakon proklijavanja, bila velika: ona je već trećegdana
prelazila 90% i takva je ostajala gotovo cijelih 31 dan. Nakon toga
je počela osjetljivo i naglo opadati. Može se prema tome uzeti, da mjesec
dana nakon ubiranja zrelog sjemenja traje još velika energija klijavosti
crne i (bijele) topole, uz visok postotak klijavosti od 85—95%, ali i nakon
toga je još kojih 8 dana sjeme praktički uporabljivo, jer je klijavost viša
od 50%, što ukupno iznosi oko 40 dana.


** Paul Reim: Haava paljunemis-biologia, Tartu, 1930.
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 9     <-- 9 -->        PDF

tfopaŽus m´gra L. -
pos/o/ati /Ira/a/ye k/f/ai/osf/


— ffer/Qihaicoo a&d t/s cfarafiOQ
*i
400 \


90
80
70
60
50


40


30
20


to
10. 15. i M 26. SO. fgs*
\t. V. V. V. Y1. VI. VI VI. | VI. Y1. VI.
—1 1 1


i 20. 2$. 1. 5


z-Tdan 1 1 1
khjauosl $82-8$* % 8 danct\
klifai/osl \


86*-50i>%\ |


12 dana
bhjai/ojt 5ße -Ob %


SOME CONTEMPORARY METHODS CONCERNING THE
PROPAGATION OF OUR NATIVE POPLARS


In this paper the author describes some practical methods on vegetative
and generative propagation in the section Leuce of the genus
Populus.


On the first part of the article the author informs about the method
of vegetative propagation of Populus alba, P. tremula, and P. canescens
practised at the Institute for forest tree breeding in Sweden (Ekebo).


261
ŠUMARSKI LIST 6/1953 str. 10     <-- 10 -->        PDF

After having described in details the technique applied ih this method,


the author emphasizes its advantages in the production of a large num


ber of young plants rooted form root pieces while the smaller quantity


may be produced by ordinary method practised till now.


In the second part the author gives information about his experiments
in the propagation of native poplar species by seed. There is no
need to remove the cotton from seeds. The most important fact, when
disseminating seeds with their cotton is to repose them closely to the
gravel layer in order that the radicula might immediately find contact
with the soil. This can be achieved by hand pressing and results observed
has been very satisfactory.


Furthermore the author investigated the germination % and its
duration in Populus nigra seeds. It has been shown that during the first
30 days the germination % was 86,4—98,2%. The following 8 days
50,0—86,4%. Thus for practical purposes one can calculate with a germination
of 50,0—98,2% in Populus nigra seeds during first 40 days in
normal conditions.


UTVRĐIVANJE I DEFINISANJE POJMOVA U ŠUMARSTVU


Ing. Dušan S. Simeunović, Beograd


U
U
tvrđivanje je pojmova od vrlo velikog značaja kako za pravilan
teoretski razvoj nauke uopšte, tako i za pravilnu praktičnu primenu
postignutih naučnih rezultata. Istraživanje naučnih istina (činjenica, stanja
i zakona), njihovo konstatovanje i obrazloženje nemoguće je zamisliti
bez prethodno jasno utvrđenih osnovnih pojmova. Iako je ovo od vrlo
velikog značaja, i skoro conditio sine qua non za humanističke, pravne
i ekonomske nauke, ipak ono ništa manje nije značajno za ostale naučne
grane i oblasti, kao što su prirodne i t. zv. primenjene nauke, u koje
uglavnom spadaju i šumarske nauke.


Međutim, utvrđivanje pojmova u nauci je vrlo težak i složen posao.
Da bi se došlo do izvesne naučne istine i do saznanja i konstatovanja izvesnih
činjenica, stanja i zakona, u naučnom smislu, potrebno je, ne samo
imati na raspoloženju neophodna materijalna sredstva za istraživački rad,
već i sva do tada stečena znanja o materiji koja se istražuje, odnosno na
koju se naša nova saznanja prirodno nadovezuju i iz kojih, po logici same
stvari, proističu.


Samo pak saznanje određene naučne istine nije još dovoljno da bi
ta istina kao takva ušla u naučnu riznicu ljudskog znanja i da bi postala
opšta naučna tekovina. Da se do toga dođe potrebno je novoutvrđenu
činjenicu naučno pojamno obeležiti, t. j . novi pojam i definisati. A definicija
pojma mora da bude pravilna, logična, potpuna i precizna.


Teško je, a vrlo često i nemoguće, upotrebljavati u nauci (a i u
praksi) izvesne pojmove koji su nepravilno ili nedovoljno jasno definisani.
Ovako definisani pojmovi mogu da izazovu vrlo često i sumnju u sadržajnu
autentičnost, pa čak i u samo sadržajno postojanje naučne istine


262