DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Volumno utezanje izračunato je i iz poznate formule


qr X «t
«v = ai + ar + at — j^Q


ono iznosi za istraženu duglazijevinu 14,5%. Razlike između volumnog
utezanja izračunatog iz poznatih linearnih utezanja i volumnog utezanja
dobivenog neposrednim mjerenjem vrlo je neznatna. Ova razlika iznosi
0,11%.


Poznat je odnos nominalne težine i utezanja. Taj je odnos općenito
za sve vrste drveta
«v = 28 tn


Za četinjače sa obojenom srži po T r e ndelen b u g-u17 vlaga
zasićenosti kreće se od 26 do 28%, a odnos između nominalne težine
i volumnog utezanja jednak je


av = (25... 21) t..
Taj smo odnos utvrdili za istraženu duglazijevinu i on iznosi


av = 29,6 t„


Na osnovu toga odnosa izračunati su koeficijenti linearnog i volumnog
utezanja t. j . utvrđeno je računom za koliko se postotaka uteže
duglazijevina ako sušenjem izgubi 1% higroskopske vlage. Ovi su koeficijenti
slijedeći:


za longitudinalno utezanje 0,022
,, radijalno „ 0,192
„ tangencijalno „ 0,292
„ volumno „ 0,486


Utezanje istražene duglazijevine od stanja napojenosti do stanja
prosušenosti iznosi: radijalno utezanje od 2,27 do 4,46%, srednja vrijednost
3,33 ± 0,07%; tangencijalno utezanje od 2,64 do 6,45%, srednja
vrijednost 5,11 ± 0,11% ; volumno utezanje od 5,78 do 10,63, srednja
vrijednost 8,67 ± 0,16%.


U slijedećem pregledu unijeti su rezultati istraživanja utezanja do
stanja prosušenosti i totalnog utezanja duglazijevine.


Utezanje duglazijevine
Smjer utezanja do 12% vlage do 0% vlage


% %
radijalno 3,33 5,70
tangencijalno 5,11 8,65
volumno 8,67 14,39


Iz ovih se podataka može zaključiti da veličina utezanja od stanja
napojenosti do stanja prosušenosti u postocima od totalnog utezanja
iznosi za radijalno utezanje 58,4% za tangencijalno utezanje 59,1%, a za
volumno utezanje 60,2%.