DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Na osnovu ovih podataka vidi se da težina 1 m:! duglazijevine iz naših
šuma iznosi u prosušenom stanju (oko 12% vlage) 590 kg, a u apsolutno
suhom stanju 564 kg, dok u 1 m* svježe (sirove) duglazijevine
imade 486 kg suhe drvne tvari.


Težina drveta uz stanovita ograničenja može se smatrati dovoljno
pouzdanim kriterijem kvalitete drveta. Ovdje je istražen odnos širine
goda i nominalne volumne težine, te širine goda i volumne težine u apsolutno
suhom stanju, kako bi se omogućilo procjenjivanje kvalitete drveta
na osnovu širine goda, a uz pretpostavku jednoličnog i pravilnog nizanja
godova.


U tabeli 5 izneseni su za pojedine stepene širine goda istražene duglazijevine
odgovarajuće volumne težine u apsolutno suhom stanju (tn)
i nominalne volumne težine (t„) drveta.


Tabela broj 5


Širina goda mm tp g/cm3 t„ g/cm3 n
(broj proba)
1,01... 2,^0 0,609 0,519 14
2,01 . . 3.00 0,596 0,506 15
3,01. . 4,00 0,554 0,470 14
4,01 . . 5.,00 0,541 0,470 7
5,01. . 6,00 0,526 0,457 6
6,01.
7,01.
.
.
7,00
8,00
0.500
0,491
0,430
0,424
2
2
8,01 . . 9,00 — — —
9,01. . 10,00 0,462 0,402 1


Iz ovih se podataka može zaključiti, da je najveća težina duglazijevine
kod širine goda od 1,0 do 2,0 mm. Ovo se uglavnom poklapa sa istraživanjima
T r e n d e 1 e nb u r g-a1T i Volke r-a,s, koji tvrde, da se za
ariševinu, borovinu, borovčevinu i duglazijevinu maksimum volumne težine
poklapa sa širinom goda od 0,8 do 1,6 mm.


44. Utezanje
Istraženo je linearno i volumno utezanje duglazijevine i to utezanje
do stanja apsolutno suhoće i utezanje do stanja prosušenosti. Istražena
je ukupno 61 proba.


Utezanje duglazijevine do stanja apsolutne suhoće iznosi: radijalno
utezanje od 4,24 do 7,46%, srednja vrijednost 5,70 ± 0,04% ; tangencijalno
utezanje od 5,00 do 11,09%, srednja vrijednost 8,65 ± 0,20%;
longitudinalno utezanje od 0,25 do 1,06%, srednja vrijednost 0,64 ±
±0,02%.


Odnos tangencijalnog i rađijalnog utezanja av ; at iznosio je 1:1,52
U prosjeku je za istraženu duglazijevinu tangencijalno utezanje za 52%
veće od rađijalnog utezanja.


Volumno utezanje istražene duglazijevine do stanja apsolutne suhoće
kretalo se je od 9,78 do 18,38%, a srednja vrijednost iznosila je
14,39 ± 0,27%.