DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 51     <-- 51 -->        PDF

9. Trgovina FNRJ: Uloga i značaj trgovine u kapitalizmu i u socijalizmu,
vanjska trgovina.
10. Zadrugarstvo: U staroj Jugoslaviji, u FNRJ, oblici.
Literatura: razne brošure, mjesečnici, listovi i t. d., a najpogodnija knjižica:
Privredni sistem FNRJ, skripta za stručne ispite od Planske komisije NRH, Zagreb
1951 te knjižica: O društvenom planu FNRJ — izdanje »Borbe« Beograd 1952.


Prednji program ostaje u cjelosti ili dijelovima aktuelan do momenta donošenja
novih propisa iste materije, a tada ti propisi automatski stupaju u program Općegdijela
stručnog ispita.


ing Ž. H.


UPOZORENJE


Mole se članovi Šumarskog društva NRH i pretplatnici »Šumarskog lista« i »Šumarskih
novina«, da podmire svoja dugovanja na članarini i pretplatama iz ranijih
godina, kao i za tekuću 1953. godinu.


Uprava Šumarskog društva NRH


LUGARSKI PRIRUČNIK


Šumarsko društvo NR Hrvatske dalo je u štampu »Lugarski priručnik«, koji
će imati oko 350 stranica; u opremi i formatu »Malog šumarsko-tehničkog priručnika
«, a u redakciji: Ing. Stjepan Šurić, ing. Ilija Lončar, ing. Milan Androić, ing.
Mirko Špiranec i ing. Đuro Knežević.


Sadržaj: Uvod, Uzgajanje, Sporedni šumski proizvodi, Građevinarstvo, Tehnologija
drveta, Unutrašnja građa drveta, Mehanička prerada drveta, Iskorišćavanje
šuma, Geodezija, Dendrometrija, Uređivanje šuma, Zaštita šuma, te sa svim za
praksu potrebnim tabelama.


Cijena jednom primjerku iznosit će oko Din. 500.— (u pretplati Din. 50.— niže).


Izlazi iz štampe koncem maja 1953. godine.


Kako će se štampati u ograničenom broju primjeraka, mole se drugove, ustanove
i poduzeća da hitno najave potreban broj primjeraka na adresu: ŠUMARSKO
DRUŠTVO NR HRVATSKE — ZAGREB, Mažuranićev trg 11, odnosno da izvrše pretplatu
na tekući račun: 401-T-236, sa oznakom »Lugarski priručnik«.


LOVAČKI PRIRUČNIK


Šumarsko društvo NR Hrvatske dalo je u štampu »Lovački priručnik«, koji će
imati 450 stranica u opremi i formatu »Malog šumarsko-tehničkog priručnika«, a u
redakciji: ing. Čeović, ing. Dragišić, Srdić, dr. Rohr, Šoš i dr.


Priručnik izlazi koncem maja 1953. god. iz štampe, a cijena i uslovi pretplate
bit će objavljeni naknadno.


ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, telefon 36-473. — Godišnja pretplata: Din 400, za studente
šumarstva i učenike srednjih škola Din 100. — Pojedini broj Din 35. — Račun kod
Narodne banke u Zagrebu br. 401-T-236. — Tisak Grafički zavod Hrvatske, Zagreb