DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 5     <-- 5 -->        PDF

I


šumski predjel Pečovnik nalazi se na brežuljkastom terenu uz rijeku
Savinju. Geološka je podloga vapnenac. Odjel 4 je na nadmorskoj visini
od 300 do 600 m, ekspozicije sjeverozapadne, inklinacije 20° do 30°. Tlo
je ovog odjela humozna, pjeskovita, srednje vlažna, do 30 cm duboka
glina. To je umjetna, čista, jednoetažna sastojina duglazije sa pojedinačno
pomiješanom smrčom, starosti od 62 godine, II boniteta (okularno),
obrasta od 0,6 do 0,8, drvne mase cea 350 nr´Vha.


Odjel 21 je na nadmorskoj visini od 300 do 500 m, istočne ekspozicije,
inklinacije 20°. Geološka podloga i tlo jednako kao u odjelu 4. To
je umjetna, čista, jednoetažna sastojina duglazije, starosti od 65 godina.
II bonitetnog razreda (okularno), obrasta 0,7, drvne mase cea 350 nr´/ha.


Sastojina duglazije u odjelu 4 i 21 uzgojena je kao i susjedne sastojine
smrče na bivšem staništu bukve, koja je prije 60 do 70 godina posječena
i zamijenjena duglazijom i smrčom. Tlo odjela 4 je bez podmlatka,
a odjela 21 gusto je obraslo s podmlatkom duglazije i domaćeg kestena.


Podaci o prsnom promjeru, promjeru trupčića, položaju trupčića,
karakteru stabla, totalnoj visini, visini do prve žive grane, horizontalnoj
projekciji krošnje, starosti, drvnoj masi bez kore i sa korom, procentualnim
učešćem kore i vremenu sječe izneseni su u tablici broj 1


Tablica broj 1


Promjer ´5


N
as cl rt CD CD


-D IM -a


>
§E 3 a


rt
CO O >o


a
«S
o
D-T3 c c rt 0 OJ
O,
a> rt c»c/> ", M


3
V-t* a. > *o o o IH
rt g D 3
rt O.
>o OJ L3 >0 ´črt & 0 E


a.
CD c/}
c/> "5 ra X> 3 c« 1 >o


Ml


c/J a a
s-s 3 O


E a rt > O & ° 0
rt
3 s O <3* cm cm H3
0 55 >
3 s


4
i 54 52 d 40 4,49 3,75 16 62
2 41 40 d 39 2,30 2,07 10 62 TJ


0J
O


"3
TO


O
SJ3


"U
o 3 38 37 sd 33 1,63 1,42 13 62


>o
a


CD
TT


o CL 21 4 38 37 o d 36 2,17 1,79 17 65 0 \
5
36 34 a d 37 1,80 1,42 21 65
0


d == dominantan
sd = subdominantan


3. METODIKA RADA
Iz materijala za istraživanje izrađene su probe i izvršena istraživanja
širine goda, zone kasnog drveta, težine, vlage, utezanja, čvrstoće
na pritisak i čvrstoće na udarac. Način izrade proba i metodika istraživanja
razrađena je i prikazana po prof. Ugrenoviću´ 5.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
U tabeli broj 2 iznijeti su rezultati istraživanja širine godova, zone
kansog drveta, težine, linearnog i volumnog utezanja do apsolutne suhoće
i do prosušenosti, čvrstoće na pritisak, čvrstoće na savijanje, speci


107