DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 49     <-- 49 -->        PDF

negdje i same uže propise kao na pr. one, koji se primjenjuju dnevno u praksi stručne
uprave i rada. Ocjenu, što treba poznavati pregledno, a što temeljito, može lako
donijeti i sam kandidat. U protivnom treba tražiti savjet starijeg stručnjaka iz
okoline.


Program koji donosimo, može poslužiti i kandidatima strčnog ispita
za zvanje mlađeg šumarskog tehničara, jer se ni dosadašnji službeni
program Općeg dijela za taj ispit ne razlikuje po sadržaju. On se razlikuje tek
relativno nešto manje po rigoroznosti u poznavanju.


Program je slijedeći:


I. Ustav i osnovno zakonodavstvo.
Poznavanje bitnih karakteristika i načela Ustava FNRJ i Ustava NR Hrvatske
(SL 3/53, NN 9/53), zakona: osnovnog o narodnim odborima SL 32/52 — detaljnije
zakona: o narodnim odborima kotara NN 34/52, općina NN 35/52, gradova
i gradskih općina NN 36/52, savjetima građana NN 64/50, zborovima birača
NN 64/52, o izboru i opozivu odbornika narodnih odbora NN 36/52 — poznavanje
načela zakona o: državnoj arbitraži SL 107/47, 50/49, javnom tužioštvu SL 60/46,
javnom pravobranioštvu SL 24/52, upravnim sporovima SL 23/52, osnovni o prekršajima
SL 46/51, NN 72/51, Krivični zakonik (81. 165—168, 213—218, 246—247.
314—326) SL 13/51, osnovni o inspekciji rada SL 22/52 sa Uputstvom SL 22/52r
socijalnom osiguranju radnika, službenika i njihovih porodica SL 10/52.


II. Službeničku — radničko zakonodavstvo.
Temeljitije poznavanje: Zakona o državnim službenicima SL 4/49, Osnovne
uredbe o zvanjima i plaćama službenika državnih organa SL 14/52, Pravilnika o zvanjima
i plaćama kancelarijskih službenika SL 16/52, Pravilnika o zvanjima i plaćama
službenika šumarsko-tehničke pomoćne službe SL 35/52, Uredbe o raspoređivanju
službenika u vrste i o otkaznim rokovima SL 38/52, Uredbe o materijalnom
obezbeđenju i drugim pravima radnika i službenika, koji se privremeno nalaze
izvan radnog odnosa SL 16/52 sa Općim uputstvom SL 21/52, Uredbe o zasnivanju
i prestanku radnog odnosa SL 84/48, Pravilnika o službenom odijelu (uniformi)
službenika šumsko-tehničke pomoćne službe SL 96/49, Uredbe o putnim troškovima
državnih službenika sa uputstvom SL 59/53, 5/53, Uredbe o plaćama radnika zaposlenih
u državnim nadleštvima i ustanovama SL 16/52, Pravilnika o pripravničkoj
službi, stručnim ispitima i stručnim tečajevima za službenike šumarske struke
SL 31/48 sa Uputstvom SL 2/50, Uredbe o radnim knjižicama SL 7/52 sa Uputstvom
30/52 — pregledno poznavanje: Uredbe o raspodjeli fonda plaća i o zaradama
radnika i službenika privrednih poduzeća SL 11/52 sa Općim uputstvom
SL 19/52, Uredbe o postupku otkazivanja radnog odnosa radnicima i službenicima
privrednih organizacija SL 20/52 sa Uputstvom SL 26/52, Uredbe o naknadama
radnicima i službenicima privrednih organizacija za vrijeme otsustvovanja sa rada
SL 27/52, Uredbe o primopredaji dužnosti službenika državnih privrednih poduzeća
SL 23/51.


III. Šumarsko i lovno zakonodavstvo.
Ispituje se u specijalnom (stručnom) dijelu ispita u pripadnoj grupi predmeta,
ukoliko nema općeniti karakter pa se tada ispituje u Općem dijelu ispita (na pr.


V. dio Zakona o šumama: Uprava i nadzor nad šumama ili Pravilnik o snabdjevanju
pučanstva ogrevnim i grad. drvom i si.) Ovo zakonodavstvo treba detaljno poznavati.
Zakon o šumama NN 84/49, Rješenje o obaveznoj kalkulaciji i obračunu troškova
šumske proizvodnje (proizvodnje drveta na panju) kod šumskih gospodarstava
SL 5/52 sa Uputstvom SL 8/52, Naredba o zabrani čiste sječeSL100/49, Naredba
o zabrani sječe i upotrebe taninskog drveta u ogrevne svrhe SL 17/50, Pravilnik
o proglašavanju zaštitnih šuma, njihovu evidentiranju i upravljanju SL 30/48,.
Opći zakon o zaštiti šuma od požara SL 29/47, Naredba o mjerama za sprečavanje
opasnosti šumskih požara, koje mogu izazvati lokomotive šumsko-industrijskih željeznica
i željeznica javnog saobraćaja SL 54/47, Uputstvo o načinu suzbijanja pojedinih
štetnih insekata i zaraznih bolesti SL 22/49, NN 91/49, Uredba o suzbijanju


151