DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 45     <-- 45 -->        PDF

fiziološki oslabljena, kod oborenih stabala odnosnno trupaca napada
samo stabla odnosno trupce koji su prosušeni t. j . koji su neko vrijeme
ležali u šumi.


SADRŽAJ


Xyloterus lineatus napada pored četinara i bukvu i to bolesna stojeća
stabla, a od oborenih ona koja su prosušena. Ulazni kanal je kraći
te iznaša cea 2 cm, a materinski hodnici ne idu po godu.


Ing. Tomaševski — Ravna Gora


O POJMU «DIFERENCIJALNA RENTA POLOŽAJA»
(Odgovor na «Osvrt» ing. Prokopljevića)


U svom članku o diferencijalnoj renti položaja u šumarstvu (Šumarski list
1952. br. 8) jasno sam naveo, što razumijevam pod nazivom «diferencijalna renta
položaja» t. j . razliku u troškovima izvoza između najudaljenije šume i konkretne
bliže šume, u koliko se ta razlika pribraja prosječnoj cijeni drveta na panju. Pribrajanjem
ove razlike (diferencijalne rente položaja) cijeni drveta na panju dobiva
se šumska taksa:


CDNP + DR = ŠT


Ovako su i drugi formulirali diferencijalnu rentu položaja i šumsku taksu.


Dr. M. Plavšić u svojoj raspravi: »Određivanje šumske takse (cijene drveta
na panju)« u Glasniku za šumske pokuse br. 9 na str. 270 ovako definira diferencijalnu
zemljišnu rentu položaja: »Ova renta jednaka je razlici između troškova iznošenja
i transporta za istu množinu i kvalitetu drveta od šume do drvnog tržišta
imajući u vidu: 1. šume najnepovoljnijeg položaja prema drvnom tržištu, u kojima
se još (zbog podmirenja potreba) drvo iskorišćuje; 2. šume bilo kojeg povoljnijeg
položaja prema drvnom tržištu.« I dalje na str. 271 zaključuje: »Diferencijalna renta
položaja može se, kao što vidimo, za razliku od zemljišne rente plodnosti, odrediti
i bez poznavanja cijena drveta na panju.«


Ing. D. Trifunović (u članku: »Normiranje cena drveta u šumskoj proizvodnji
i eksploataciji«, šumarski list 1947. br. 7—8 na str. 246) veli: »Ako bi pak uzeli
drugu krajnost i prodajnu cenu drveta svih položaja šuma odrđivali prema troškovima
proizvodnje najpovoljnijeg položaja šuma t. j . na bazi maksimalnih troškova proizvodnje,
nastupilo bi poskupljenje drveta u šumama povoljnijih položaja. U ovom
slučaju cena proizvodnje drveta iz šuma najnepovoljnijeg položaja bila bi merodavna


cena proizvodnje i za šume najpovoljnijeg položaja. Ovdje se radi o t. zv. diferencijalnoj
renti položaja šuma, koja raste postepeno idući od šuma najnepovoljnijeg
položaja ka šumama povoljnijeg i najpovoljnijeg položaja.«
I sam ing. Prokopljević shvaćao je jednako diferencijalnu rentu položaja, jer u
svom članku: »Prilog pitanju strukture cene drveta na panju«, Šumarstvo 1950.
tr. 6. str. 233 kaže: »Drugo poduzeće, koje eksploatiše šumu pod povoljnijim uslovima,
inače također troškove: cenu drveta na panju i razliku između troškova izvoza
i to najveće udaljenosti i konkretnih troškova t. j . Imax — Ik0n = A Neka ta razlika
bude jednaka A = 75 din. za Ima x = 100 din. Znači Ikon = 25 din. Preduzeće će
sada imati da plati: cenu drveta na panju i pomenutu razliku (diferencijalnu rentu)
od 75 dinara.« I dalje: »Diferencijalna renta od 75 dinara, koju plaća drugo preduzeće,
koje eksploatiše šume pod povoljnijim uslovima, ide u opšti fond društvene
akumulacije.«


Međutim u svom osvrtu na moj gore spomenuti članak (u šumarskom listu
br. 10/11-1952. str. 400) ing. P. mi zamjera»nepravilno tretiranje kategorija cene
drveta na panju i šumske takse.« Pošto je konstatirao, da sam pravilno izračunao