DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Na četiri vrste borova koje se smolare u FNRJ (crni bor, beli bor,
alepski bor i munika) primenjuju se sledeće metode: nemačka u tri varijante
(originalna, kusa i Chorin-Finowtalska) i francuska u dve varijante
(originalna i modificirana). Samim tim osnovno oruđe za belenje
je različito i untar samih varijanata.


Potrebno bi bilo organizovati oglede na široj osnovi sa nekom od
modernih metoda smolarenja i primenom sredstava za aktiviranje (bark
chipping).


U cilju povećanja produkcije smole, imajući u vidu da naše osnovne
zalihe borovih šuma nisu tako velike, potrebno je sprovoditi u delo
propise čl. 20 Opšteg zakona o šumama. To znači da se borova stabla
mogu šeći tek nakon izvršenog smolarenja (kratkoročnog ili dugoročnog),
budući da je takvo iskorišćavanje potpunije i razumljivije.


j
APREgU SUR LA PRODUCTION DE GEMME EN YOUGOSLAVIE


La production de gemme en Yougoslavie depuis 1947 est continuellement
en augmentation. L´an 1952 füt obtenu 1.972 tonnes gemme de
pin quelle quantite est obtenu 1.400 tonnes de colophanes et 340 tonnes
d´ essence de terebenthine. Ces quantites ne sont pas süffisantes pour
subvenir aux besoins du pays, et que une partie (30—35%) doit etre
importee de la Grece (depuis 1952).


En Yougoslavie sont utilisees les methodes originales ou modifiees
frangaise ou allemandes, sur les especes de pins suivants: Pinus nigra ,


P. silvestris, P. halepensis et P. Heldreihii.
Dans certains airs du gemmage le rendement moyen par carre ne
peut suffire et est necesaire utilise une meilleure organisation de travail
et de meme des methodes comme quoi le rendement par tige et carre
pourrait s´agrandir et les frais de production s´ameliorer. De cette maniere
la production annuelle pourait s´elever de 150—160 tonnes de
gemmes.


Dans le travail est donne et l´esquisse de productions de gemme de
pins en Yougoslavie.


. SAOPĆENJA


XYLOTERUS LINEATUS NAPADA BUKVU


Prema dr. živojinoviću (šumarska entomologija izdanje Naučna
knjiga — Beograd 1948, str. 221,) Xyloterus lineatus (prugasti drvenar)
napada isključivo četinjare, smrču, jelu i bor, i to prvenstveno sveže
oborena stabla. Generaciju ima dvostruku. Prvi put se roji rano u proleće,
prvih toplih dana marta, a drugi put sredinom leta.


Dr. Vajda piše u »Šumarskom priručniku« (izdanje 1946 god. str.
819) slijedeće: »Xyloterus lineatus (Ljestvičar), napada oboreno jelovo,
smrekovo i borovo drvo. Taj štetočinac koji ima dvostruku generaciju,
roji se rano; napada bolesna stabla svih četinjavih vrsta drveća, prije
svega tek oborena, svježa, neposušena, neokorena stabla, koja se nalaze
na vlažnom mjestu; osobito rado napada jaka jelova stabla, napada i
panj eve, ako se s njih prvovremeno i potpuno ne skine kora.


145