DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 4     <-- 4 -->        PDF

lumna težina, linearno i volumno utezanje, a od mehaničkih svojstava
čvrstoća na pritisak, čvrstoća, na savijanje i čvrstoća na udarac.


U stranoj literaturi nalazimo dosta podataka o istraživanjima tehničkih svojstava
duglazijevine uzgojene u raznim krajevima Evrope.


A. Cieslar 5 u svojim komparativnim istraživanjima o prisastu i kvaliteti
duglazijevine i smrčevine iz Austrije dolazi do zaključka da je volumna težina duglazijevine
najveća kod širine goda od 3,6 mm i dalje da je duglazijevina širokih godova
(7,3 mm) još uvijek teža od smrčevine uzanih godova (2,5) mm). To je važno iz
razloga što je debljinski prirast duglazije u evropskim šumama vrlo velik, ali ona
i kod tako velikog prirasta t. j . kod širokih godova daje još uvijek dobro i čvrsto
drvo.
A. Cieslar 1 1 u svojoj studiji o zelenoj duglaziji iznosi rezultate istraživanja
o prirastu, osržavanju i volumnoj težini duglazijevine iz Austrije (Wienerwald).
Velika volumna težina duglazijevine širokih godova posljedica je relativno velikog
procentualnog učešća zone kasnog drveta.
G. J a n k a"7 u svojoj studiji o tehničkoj kvaliteti duglazijevine iz Austrije
donosi rezultate istraživanja širine goda, zone kasnog drveta, volumne težine,
čvrstoće na pritisak i tvrdoće duglazijevine. Na osnovu ovih rezultata G. Janka
dolazi do zaključka da je duglazijevina prvoklasno tehničko drvo.
M. M o n n i n8 u svojoj studiji o kvaliteti duglazijevine iz Francuske donosi
rezultate svojih istraživanja o građi, fizičkim i mehaničkim svojstvima duglazijevine.
Na osnovu ovih rezultata M. Monnin zaključuje, da je duglazijevina srednje
teška, da je optimalna širina goda 2 mm, da se lako suši i lako obrađuje. Po čvrstoći
ona jednaka običnoj brovini i ariševini.
L. Fabricius 9 u svojoj studiji o duglazijevini iz Bavarske dolazi do istih
zaključaka kao i G. Janka7.
Forest Products Research Laboratory10 u studiju o kvaliteti duglazijevine iz Engleske
dolazi do zaključka da je duglazijevina po svojim svojstvima jednaka običnoj
borovini, da je optimalna širina goda ove duglazijevine 2,5 mm.


R. Trendelenbu r g11 istražuje svojstva duglazijevine iz Njemačke i došao
je do zaključka da je optimalna širina goda duglazijevine 2,5 do 3 mm, a po koeficijentu
kvaliteta da je duglazijevina bolja od ariševine, a nešto lošija od smrčevine.
J. Campred o n12 u svojoj studiji o fizičkim i mehaničkim svojstvima duglazijevine
iz Francuske dolazi do zaključka da je ova duglazijevina po svojim svojstvima
jednaka duglazijevini iz Amerike.
H. Schwarz 1 3 u raspravi o tehnološkim osnovicama uzgajanja duglazije
u Austriji analizira rezultate istraživanja duglazijevine, koje su izvršili A. Cieslar,
G, Janka i R. Trendelenburg.
A. de Philippis 1 4 u studiji u duglazijevini donosi rezultate istraživanja
fizičkih i mehaničkih svojstava duglazijevine uzgojene u Italiji. Na osnovu ovih
rezultata A. de Philippis zaključuje da je duglazijevina srednje teška, da se uteže
srednje, da je čvrstoća pritiska osrednja i da je čvrstoća na savijanje vrlo velika.
2. MATERIJAL ZA ISTRAŽIVANJE
Materijal za istraživanje potječe iz Slovenije, šumska uprava Celje
stavila je na raspolaganje Zavodu za tehnologiju drveta Polj .-šumarskog
fakulteta u Zagrebu materijal za istraživanje iz šumskog predjela Pečovnik,
koje je udaljeno 2 km od Celja.


Izbor probnih stabala, izrada probnih trupčića i otprema vršeni su
po posebnoj instrukciji za sabiranje materijala za istraživanje tehničkih
svojstava drveta. Osnovne smjernice kod izbora, izrade i otpreme materijala
za istraživanje tehničkih svojstava razradio je Ugrenović 15 .


Materijal za istraživanje sastojao se od 5 trupčića duglazijevine.
Probni trupčići broj 1, 2 i 3 potječu od probnih stabala posječenih u šumskom
predjelu Pečovnik, odjel 4. a probni trupčići broj 4 i 5 od probnih
stabala posječenih u istom šumskom predjelu odjel 21.