DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Tabela I


Nar. republika Dobijeno smole
u tonama
Procentualno učešće
prema ukupnoj
proizvodnji °/0
Bosna i Hercegov.
Makedonija
Srbija
Hrvatska
Slovenija
Crna Gora
,876
402
292
244
145
13
44,4
20,3
14,7
12,7
7,3
0,6
Ukupno 1.972 100,0


Ovom prilikom želimo da se osvrnemo na pitanje prosečnog prinosa
koji je do sada realiziran kod našeg industriskog smolarenja. To će nam
omogućiti da dođemo do podataka da li je naše smolarenje racionalno
i ekonomično. Osnovne su vrste borova koje kod nas najviše doprinose
dobij enoj količini smole crni i beli bor. U manjoj meri dolazi alepski bor,
a najmanje munika (Pinus Heldreichii).


t


smola
kolo fon
terp. ulje


750


S00


/ /


250


S


/


10PO


/


/


750-/


/


500


250


j odi ne


IS"/7 19V3 f9V9 1950 19SI 13S2


SI. 1. Proizvodnja smole i njenih derivata 1947—1952.


Geografski, crn i bo r naseljava Portugaliju, Španiju, Francusku, Italiju,
Austriju, Balkansko Poluostrvo, Malu Aziju, kao i neke južne delove SSSR (Krim).
Na tome svom području susrećemo nekoliko njegovih varijeteta i ekotipova. Pored
toga što ova vrsta nalazi primenu kod smolarenja u Portugaliji i Španiji, za nas je
od osobite važnosti iskorišćavanje crnoborovih šuma u Austriji. Ovde na površini
od oko 80.000 ha dobijana je količina od oko 5.000 tona smole pre rata. Današnja
proizvodnja je nešto manja, što je i primoralo austrisku privredu da poslednjih godina
pristupi smolarenju i u šumama belog a bor a u Burgenland-u. Po navodima
M a z e k a, zahvaljujući savršenijim strugovima srednji prinosi se kreću od


2.000 do 2.500 gr. po belenici. Ako imamo u vidu geografske areale naših crno137L