DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA HRVATSKE


GODIŠTE 77 MART GODINA 1953


PRILOG POZNAVANJU TEHNIČKIH SVOJSTAVA DUGLAZIJEVINE
(Pseudotsuga taxifolia var. viridis Asch, et Gr.)


Dr. Ing. Ivo Horvat, Zagreb


1. UVOD
D
D
uglazija je vrsta drveta koju je unio iz Amerike u Evropu 1827. g.
engleski botaničar D. Douglas. Brzi prirast, lako prilagođavanje, kvalitet
drveta i druga povoljna svojstva razlog su da se duglazija forsira u
šumama srednjeevropskih zemalja.1


Kod nas je duglazija umjetno uzgojena u nekim krajevima Slovenije.
Prema J. Urbasu´ 2 uzgojeno je u Sloveniji 17 kultura duglazija
sa ukupnom površinom od 16 ha. To su kulture zelene duglazije (Pseudotsuga
taxifolia var. viridis Asch, et Gr.)


Kod nas su o zelenoj duglaziji pisali Urbas i Anić.


Urba s donosi podatke o rasprostranjen ju, uzgojnim svojstvima
i tehničkoj upotrebljivosti duglazijevine. 0 tehničkim svojstvima duglazijevine
Urbas navodi da je ona blijedocrvene boje, laka, svilenog sjaja,
a po strukturi slična nizinskoj ariševini. Po svojoj tehničkoj upotrebljivosti,
duglazijevina je po Urbasu bolja od smrčevine, a najednaka
ariševini.


Ani ć u svojoj studiji donosi podatke o rasprostranjen ju ove vrste,
klimatskim zahtjevima, uzgojnim svojstvima, formama duglazije, te o
bolesti osipanja iglica, koja je posljedica napadaja gljive Rhabdocline
pseudotsugae Sydow. 0 tehničkim svojstvima duglazije Anić donosi podatke
o težini, tvrdoći i čvrstoći na pritisak iz djela A. U g r e n o v i ć a3.
Ani ć navodi da je kvaliteta duglazijevine dobra, da je duglazijevina
uzgojena u Evropi širokih godova i relativno velikog učešća zone kasnog
drveta. Uslijed toga je i tvrdoća i čvrstoća duglazijevine velika. Proces
osržavanja duglazijevine javlja se dosta rano. Po Aniću duglazijevina je
po trajnosti nešto slabija od ariševine, a nešto bolja od borovine.


Ugrenović 3 donosi podatke o težini, tvrdoći i čvrstoći na pritisak
duglazijevine iz evropskih šuma prema rezultatima istraživanja,
koje je izvršio G. J a n k a4.


U našoj stručnoj literaturi nema radova o tehničkim svojstvima
duglazijevine uzgojene kod nas u našim šumama. Cilj je ove radnje da
praksi pruži potrebne podatke o nekim osnovnim fizičkim i mehaničkim
svojstvima duglazijevine uzgojene u našim šumama. Predmet istraživanja
bila je duglazijevina sa jednog staništa u Sloveniji. Istražena su
ova svojstva: širina goda, zona kasnog drveta, učešće bijeli i srži, vo