DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 25     <-- 25 -->        PDF

mined on the basis of a great number of comparations made among trees
of various form and commercial value.


The increment respectively the dynamics of quality developement
are expressed by the action of breast diameter (D) within the value limits
of single positive and negative components.


The method is specially applicable for systematic observation of developement
of growing stock quality as well as for direct comparations
particulary in the laying-out of comparative experiments in stands. The
method has been applied by Experiment Station at Vinkovci.


ISKORIŠĆENJE OBLOVINE KOD IZRADE
TESANIH I PILJENIH ŽELJEZNIČKIH PRAGOVA I TESANE
I PILJENJE SKRETNIČKE I MOSTOVNE GRAĐE


Ing. Benić Roko — Zagreb


I
I
skorišćenje oblo vine kod tesanja i piljenja željezničkih pragova
i skretničke i mostovne građe za potrebe državnih željeznica ima i danas
vrlo veliko značenje u eksploataciji šuma. Količina željezničkih pragova
koja je potrebna za održavanje postojećih i izgradnju novih željezničkih
pruga znatna je i traži velike količine drvnih masa. Iako se danas željeznički
pragovi proizvode uglavnom tehnikom piljenja na pilanama, ipak
je količina tesanih pragova odlučujuća u izvršenju zadatka proizvodnje
željezničkih pragova. Obzirom na novo projektovane željezničke pruge
koje se počinju graditi već ove godine (pruga Beograd—Bar, pruga
Sarajevo—Ploče, pruga Knin—Zadar) eksploatacija će šuma i ove godine
morati da proizvede veliku količinu željezničkih pragova. Na pilanama
se može naime za piljenje pragova iskoristiti samo potpuno prava
oblovina, a tesanjem se mogu iskoristiti i u izvjesnoj mjeri zakrivljeni
komadi, samo ako im druge osobine odgovaraju za izradu željezničkih
pragova.


Kod planiranja potrebne količine oblovine za tesanje stanovitog
broja pragova služimo se i danas uglavnom podacima iz Ugrenovićeve
knjige »Tehnika trgovine drvetom«, a ovi podaci doneseni su i u Malom
šumarsko-tehničkom priručniku. Naši današnji propisi za željezničke
pragove razlikuju se od navedenih. Zato smo u ovom prikazu nastojali
dotične tabele popraviti i prilagoditi ih postojećim standardima Generalne
direkcije željeznica za željezničke pragove. Kako ti postojeći standardi
nisu poznati širim stručnim krugovima koji se bave eksploatacijom
šuma, a važni su i za šumare koji vrše procjenu drveta na panju, donosimo
ih u cijelosti.


STANDARD GENERALNE DIREKCIJE
JUGOSLAVENSKI DRŽAVNIH ŽELJEZNICA ZA ŽELJEZNIČKE PRAGOVE


Željeznički pragovi


Pragovi kako obični tako i skretnički i mostovni izrađuju se piljenjem i tesanjem.
Običn i pragov i dijele se na pragove: za normalni i za uski kolosjek.


12T
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Dužina Presjek
m cm


a) Normalni kolo´sjek 1,435 m


2,60 26 X 16 — 16
2,60 25 X 15 — 15
2,60 24 x 14 — 14


2,50 25 x 15 — 16


2,30 22 X 14 - 14


b) Uski kolosjek


od 1,00 m
1,80 | 22 x 14 — 14


od 0,76 m
1,60 20 X 14 — 14
1,50 20 X 13 — 14


od 0,60 m
1,20 | 18 X 13 - 14


a — donja širina, h = visina, b — gornje ležište.


Sve naprijed navedene dimenzije treba da su u prosušenom stanju.


Obični pragovi se izrađuju od hrastovine, cerovine, bukovine, borovine i jelovinesmrčevine.
Za pragove od jelovine, smrčevine, i cerovine, treba prethodni pristanak kupca.
Pragovi od cerovine preuzimaju se odvojeno od hrastovih.
Isporuka po komadu ili po m3.
Kvalitet: Pragovi moraju biti izrađeni od zdravog drveta iz zimske sječe. Gornje


i donje površine moraju biti paralelne. Čeona površina normalno presječena. Ne primaju
se: piravi (zagušeni), prozukli, truli, mušičavi, crvotočni, zimotreni, okružljivi,
usukani, izvitopereni, obratno otesani i neočišćeni od kore i horizontalno raspuklL


Dopušta se:


Kod svih pragova za normalni kolosjek ± 5 cm u dužinu, ± 1 cm u širinu
i ± 1 cm u visinu i na ležištu tračnice. (Za prag 2,60 24 X 14 — 14 cm ne dozvoljavaju
se tolerancije za presjek na niže).


Kod svih pragova za uski kolosjek — 3 cm u dužinu, ± 1 cm na donjoj širini
i na ležištu tračnice.
Pragova sa slabijim dimenzijama za normalni i za uski kolosjek može biti samo
20% od isporučene količine.
Pragovi za normalni kolosjek sa jednostranom krivinom do 8 cm. Sa krivinom
od 8—13 cm pragovi od 2,60 i 2,50 m od 8—10 cm pragovi od 2,30 m, kao i dvo


128
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 27     <-- 27 -->        PDF

struka krivina od 6 cm kod svih pragova za normalni kolosjek. Ovakovih pragova
može biti samo 5% od isporučene količine.
Pragovi za uski kolosjek sa jednostranom krivinom do 4 cm. Sa krivinom od
4—6 cm može biti 5% pragova od isporučene količine.


Vertikalne raspukline: čeone kod svih pragova za normalni kolosjek do 30 cm.


a kod pragova za uski kolosjek do 20 cm. Širina raspuklina ne smije biti veća od


0,5 cm. Pukotine uslijed djelovanja sunca na gornjim površinama ako nisu dublje


od 3 cm a ne teku neprekidno preko cijele dužine praga.


Raspukline moraju biti osigurane sa »S« željezom ili obručem prema tipu JDŽ.
Raspucanih pragova može biti 5% sa maksimalnom raspuklinom od isporučene
količine.


Kvrge (čvorovi) na ležištu tračnice do 4 cm promjera. Zdrava udubljenja od
očišćenih čvorova na gornjoj i donjoj površini praga kao i na stranama praga izvan
ležišta tračnica do 2,50 cm duljine i površine do 25 cm2 smo kod pragova kojih su
dimenzije presjeka normalne i u tolerancijama na više. Mali zacjepi izvan ležišta


Po koja crvotočina od strižibube izvan ležišta tračnice.


Hrastov i pragovi . — Hrastovi pragovi izrađuju se iz zimske sječe. Mogu
se izrađivati iz drveta oborenog prije dvije godine. Bijel treba da je kod pragova za
normalni kolosjek skinuta na ležištu tračnice za 40 cm dužine.


Cerov i pragovi . — Izrađuju se točno u ugovorenim količinama iz drveta
zimske sječe u istoj godini s tim, da se izrade do konca maja iste godine.


Bukov i pragovi . Izrađuju se iz zimske sječe. Isporuka bukovih pragova
ima se izvršiti do konca maja. Mogu imati zdravo crveno srce (neprava srž) do jedne
polovine čeone površine.
tračnice.


Od isporučene količine 50% komada dopušta se sa ^ crvenog srca.


Crveno srce u oba naprijed navedena slučaja ne smije da se pojavljuje na gornjoj
površini praga.
Bolesno crveno srce nije dozvoljeno.
Borovi pragovi. — Izrađuju se iz bijelog i crnog bora. Dopuštaju se


modrim (plavetnilo). Ne smiju imati ispadajuce kvrge. Isporuka se ima izvršiti do>
konca juna.
Jelovi i smrčevi pragovi. Izrađuju se u točno ugovorenim količinama.
Ispadajuce kvrge nisu dozvoljene.


Skretnička i mostovna građa.


Izrađuje se iz hrastovine i bukovine prema specifikaciji. Uslovi u pogledu kvalitete
su kao za pragove izuzev za hrastovu građu gdje se dozvoljava bjeljikovina
na gornjoj strani.


Krivine su dozvoljene samo kod komada preko 2,60 m dužine i to 1,50 cm na
jedan dužinski (tekući) metar.


Prema propisima citiranih standarda vidimo, da obzirom na profil,
željeznica prima četiri tipa pragova. (Ove smo na slici označili sa I, II,
III, IV). Tesanjem se uglavnom proizvode tipovi II i IV a rjeđe III koji
nastaje raspiljivanjem tesanih poligona. Profil I dolazi kod piljenih pragova
i skretničke te mostovne građe. Za eksploataciju šuma najveće značenje
imaju profili koje smo označili sa II i III pa ćemo naše izvode
uglavnom i osnivati na njima.


Promjer oblovine za izradu pragova i skretničke građe


željeznički pragovi (tesani)


1. Pra g samac . Pragovi samci tešu se uglavnom u profilu II
i IV. Profil II upotrebljava se kod željeznica normalnog kolos jeka, a profil
IV više kod željeznica uskog kolosjeka i to pretežno industrijskih
željeznica. Minimalni je promjer trupčića za tesanje praga samca
129
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 28     <-- 28 -->        PDF

a2 + b2
2\2


(a 2-b 2) 1.)


j .-V h2 +


+16 h1
2 Dupl j ak. Tesanje dupljaka i danas često dolazi u obzir. Tesanjem
"dupljaka te njegovim raspiljivanjem dobivaju se dva praga profila
II Promjer trupčića za tesanje dupljaka uz pretpostavku da sirma
raspilj´ka kod raspiljivanja poligona iznosi 0,50 cm može se izračunati
po formuli


d = |/(2h + 0,5)2 + b* 2.)


3. Trojak . Tesanje trojka danas rijetko dolazi u obzir. Ovdje se dobivaju
2 praga profila III i jedan prag profila II.
Uz pretpostavku širine raspiljka 0,50 cm cm, dovoljnu točnost za
određivanje promjera trupčića daje formula:


d = }/(a + h + 0,5)2 + b2 3.)


-2/>*OS


4 četverac . Tesanje poligona četverca danas je samo iznimka i to
jedino u slučaju izvanredne potrebe za pragovima. Ovakovim tesanjem


dobivaju se 4 komada pragova profila III.


130
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Uz pretpostavku skvrženosti rubova 1 : 1 i širine raspiljka od 0,5 cm,
za praktične svrhe sa dovoljnom točnošću može se obračunati promjer
trupčića po formuli:


d=j´(2a + 0,50)2 + [2h +


+~275

i-2h*0,S 4


Minimalni promjeri pragovske oblovine na ležištu tračnice u prosušenom
stanju prikazani su u tabeli ... 1.


Profil pruga 15. ,


25 16 15 is Ü 14 l4 14 i 14 l3 14 13 14


cm 8» 25 lb 24 22 20 18


28


Samac 27,7 26,9 26,4 24,7 23,7 22,5 22,3 21,2


Promjer trupčića
žištu tračnice Dupljak 36,2 35,8 34,0 31,8 31,8 31,8 31,3 31,3


(u prosušenom Trojak 45,4 43,5 43,2 41,0 39,9 37,2 36,9 35,0
stanju) cm


Četverac 57,9 56,1 55,3 52,7 49,0 47,3 46,8 44,5


Skretnička, mostovna građa i piljeni pragovi


Dimenzije trupčića za piljenje skretničke, moštane građe i četverobridnih
željezničkih pragova (dimenzije razumijevamo na tanjem kraju)
jednostavno se mogu obračunati po Pitagorinom poučku:


d = |/a2 + b2^ 5.)
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Kubni sadržaj praga


Kubni sadržaj tesanog praga odsi u prvom redu o obliku profila
praga, a zatim o tome, da li je prag izrađen kao samac, dupljak, trojak
ili četverac. Budući da racionalno iskorišćenje oblovine zahtijeva da se
pragovi izrađuju iz najtanje moguće oblovine, to se za računanje kubne
sadržine pragova mogu upotrebiti slijedeće formule:


1. Prag samac — profil oblika II.
Točnu kubaturu praga samca kod kojeg je maksimalno iskorištena oblovina
daje izraz
w = i-[sL-VYzr^´ + ^^-(h-W11^)] 6.)


U ovoj formuli 1 označava dužinu praga, a d minimalni promjer trupčića
kako je iskazan u tabeli 1. (Formula se može jednostavno izvesti pa zato
ne donosimo njen izvod).


2. Prag dupljak — profil oblika II.
Iz tesanog dupljaka dobivamo 2 kom pragova, kojih profil ima oblik
označen na skici u standardu pod II.
Iako je profil praga sličan onome kod samca, ipak radi drugačije
skošenosti bridova formula 6.) ovdje ne može zadovoljiti. Kubaturu dvaju
pragova, koji se dobiju raspiljivanjem dupljaka, daje formula


V = 1 [alld*--Jä2 + (a + b) (h — -jfW^ä*)] 7.)


odnosno, ako mjesto d stavimo odgovarajući izraz po formuli 2.


V = 1 [-j i(2 h+~0,5) 2^Sb^Ja2 (a — b) + h (a + b) ] 7a)


3. Prag trojak
Tesani trojak raspiljivanjem daje tri komada pragova i to dva praga
profila III i jedan prag profila II.
Kod obračuna kubne sadržine pragova treba imati u vidu da treći
prag, kojeg profil ima oblik II, ima ležište koje je veće od a i iznosi
2 h + 0,5 cm. Budući da ovaj prag ima ležište (bazu) veću od a, kod
obračuna iskorišćenja oblovine treba uzeti isto samo sa dužinom a


Ukupni volumen ovih pragova može se obzirom na to izračunati po
formuli:


1 a — b
V = 21-[a-h —y (a — h~2) 2] + l-a-h-M 2 /]* 8.)


4. četverac — 4 komada pragova profila III.
Približno točan volumen pragova koji se dobije raspiljivanjem poligona
četverca daje izraz
1
V = 4-l[a-h — y(a — b — 2)2] 9.)


I ovdje smo radi jednostavnosti pretpostavili skošenost rubova 1 : 1.


* Da dobijemo jednostavniji izraz, pretpostavili smo ovdje, da skošenost rubova
iznosi 1 : 1, što nije potpuno točno.


ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 31     <-- 31 -->        PDF

133
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 32     <-- 32 -->        PDF

134
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 33     <-- 33 -->        PDF

SKRETlCKA I MÜSTOVNA ORADA
Procent Iskorišćenja oblovine kod pilenja I tesanja — Tabela 4


+ 2
OJ


=


E


o o


Najmanji promjer
trupčića
u sirovom
stanju


51


rt


a


CT3


r «
-a


Srednji promjer
trupčića
u sirovom
stanju


Srednja


Površina M


kružna


presjeka rt


ploha o´c a
trupčića


Opaska


praga


ca


a,


O


cm m2 °/o
3150 0-077931 53-4 46-6 g
E
0-50
1-00
1-50
3200
32-50
33 00
0-080425
0-082958
0-085530 o
51-7
50-2
48-6
48-3
40-8
51-4
Na usuh dodano
3°/0; najmanji
X
«*o
o o85
TO
2-00
2-50
300
3-50
4-00
33-50
34*00
3450
35-00
3550
0088141
0090792
0-093482
0 095211
0098980
o
o
o
47-2
45 8
44-5
43´2
420
52-8
54-2
55-5
56-8
58-0
promjer trupčića
u prosušenom
stanju iznosi
30 50 cm
1« 5-00 36-00 0104635 39-8 60-2


30 50 0-073062 54-8 45-2
E 050 31-00 0-075477 53 0 470


o Na usuh dodano
1-00 31-50 0-077931 51-3 48-7
^o E 1-50 32-00 0-080425 o 497 50-3 30°/0; najmanji


o


o 2 00 3250 0082958 48-2 51-8 promjer trupčića
X o
oo


IO S5 2-50 33-00 0085530 TT 468 53-2


U prosušenom


o 3 00 33-50 0-088141 O 45-4 546
TO O stanju iznosi


rM 3-50 34-00 0-090792 44-1 55-9


400 34-50 0-093482 428 57-2 29-7 cm
-C 500 3550 0-098980 40-4 59-6


IM


Su


Tabele za obračun pragova te skretničke i mostovna građa


Imajući u vidu dimenzije i profile pragova, koji se najčešće susreću
u praksi, u slijedećim tabelama donosimo podatke o dimenzijama trupčića
za tesanje odnosno piljenje pragova, skretničke i moštane građe,
grade, procente iskorišćenja kod prerade oblovine u pragove i broj komada
pragova koji se mogu izraditi iz 1 m3 oblovine.


Kod obračuna ovih tabela imali smo u vidu kako usuh od svježeg
do prosušenog stanja, pad promjera i širinu bijeli. Posebno smo donijeli
podatke za bukove, cerove i čamove pragove, a posebno za hrastove pragove
t. j . za pragove izrađene iz vrsta kod kojih se za izrađivanje pragova
upotrebljava samo srževina. Kod hrastovih pragova uzeli smo u obzir
da prosječna širina bijeli iznosi oko 1,5 cm.


Na kraju ovoga prikaza smatramo za potrebno naglasiti, da se normalni
pragovi mogu proizvoditi već od 25 cm srednjeg promjera (24 cm
promjera na tanjem kraju) kod bukve cera i čamo vine a od 29 cm srednjeg
promjera trupčića (27 cm promjera na tanjem kraju) kod hrasta,
što treba naročito imati u vidu kod procjene oblovine za tesanje pragova,
odnosno za piljenje skretničke, moštane građe i piljenih pragova. Kod
izrade pragova treba uvijek nastojati da se do maksimuma iskoristi


135
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 34     <-- 34 -->        PDF

raspoloživa količina oblovine koja je sposobna za preradu u pragove.
IJ koliko ove tabele bar djelomično pomognu operativi u provođenju
zadatka izrade pragova te doprinesu racionalnijem korišćenju raspoložive
sirovine, ovaj prikaz će postići svoju svrhu.


THE USFUL OUTPUT IN THE PRODUCTION


OF HEWN AND SAWN RAILWAY SLEEPERS


(CROSS-, SWITCH-, AND BRIDGE TIES) FROM ROUNDWOOD


The standard for railroad ties issued by General Direction of Yugoslav
State Railways gives new sizes for sleepers. Because of the great need
of railway sleepers for the construction of new railway tracks in Yugoslavia,
it was necessary to pay special attention to the rational utilization
of roundwood used as raw material in this production. Observing tie
rules of new standard and the rational utilization of roundwood, in this
article are given: diameter minima of logs to be worked into sleepers,
the percentage of yield, and the number of sleepers, which can be worked
out from 1 cubic meter of roundwood. For the practical purposes in the
forestry and wood industry there are given: computation table for
beech-, turk oak-, and softwood sleepers (tab. 2), table for oak sleepers
(tab. 3), and table for sharp — edged cross-, switch-, and bridge ties
(tab. 4).


OSVRT NA INDUSTRISKO SMOLARENJE U NAŠOJ ZEMLJI


Bran. Pejoski (Skopje)


K
K
ao što je poznato, proizvodnja smole u industriskom razmeru na
većim površinama borovih šuma počinje sa prvim godinama Petogodišnjeg
plana. Iskaz proizvodnje za period 1947—1951 izneli smo u
jednom ranijem radu*. U toku 1952 godine prema dobijenim podacima
odgovarajućih proizvodnih jedinica proizvodnja je nešto u porastu**.


Proizvodnja smole 1952 godine


Odnosno, ako uporedimo proizvodnju smole i dobijene približne količne
kolofona i terpentinskog ulja, imali bismo sledeći grafikon (si. 1).
Ovaj grafikon pokazuje, i pored toga što je površina borovih šuma
pogodnih za smolarenje ograničena, da je razvoj prvih šest godina bio
osobito intenzivan.


Slika 2 pokazuje raspored smolarskih područja u našoj zemlji prema
stanju u 1951 godini.


* Šumarski List br. 1—3/1952. Zagreb.
´´* Smatramo se obaveznim da se i na ovom mestu zahvalimo šumskim gazdinstvima,
direkcijama i upravama na poslatim podacima i saradnji na pitanju proizvodnje
smole i to: Dir. šuma T. Uzice, Rankovićevo, Šum. gazdinstvu Peć, Šum.
upravi Divčibare, Zavidović, Višegrad, Bugojno i Pale, Šumariji Opatija i Šum. gospodarstvu
Split, kao i drugovima ing. D. Radimiru, ing. M. Čoklu i ing. Simiću.