DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Radi svoje stalnosti, općenita kvaliteta proizvoda vrlo je prikladan
faktor za kontrolu dugotrajnog proizvodnog procesa u šumskoj proizvodnji.
U prošlosti je bilo više pokušaja da se taj pojam formulira na način
koji bi odgovarao praktičnoj primjeni, pa je kvaliteta stabala izražavana
najčešće na temelju oblika deblovine, pomoću različitih klasifikacija kroz
više stupnjeva. Međutim svaka takova klasifikacija bila je opterećena
uplivom subjektivnosti kod uključivanja najraznoličnijih prelaznih oblika
u pojedine stepene, odnosno kategorije. Osim toga takav sistem registriranja
kvalitete kroz izvjestan vremenski period imao je više-manje statički
karakter, jer su pojedina stabla zadržavala istu kategoriju kroz nekoliko
uzastopnih snimanja i ako se njihova kvalitetna vrijednost
mijenjala.


Stablo koje je u svojoj mladosti bilo svrstano u najviši kvalitetni
razred, moglo je često zadržati svoj oblik deblovine, koji mu je osiguravao
taj razred, sve do njegove zrelosti, pa mu je kvalitetna oznaka ostala
ista premda mu je kvalitetna vrijednost postala neuporedivo veća radi
sortimenata koji su se za to vrijeme u njemu razvili. Komparacija kvalitetnog
razvoja nije dakle na toj osnovi bila uopće moguća. Naročito je
tim putem bilo teško izraziti kvalitetu sastojine, pa među taksacionim
elementima do sada uopće i ne postoji takav, koji bi se odnosio na precizniju
kategorizaciju sastojina po kvaliteti.


U intenziviranju šumske proizvodnje podizanje kvalitetne vrijednosti
treba da zauzme prvo mjesto. Poznato je, da u današnjim ekonomskim
prilikama tržište drveta zahtijeva vrlo raznolik asortiman detaljno utvrđenih
kvaliteta, te sili uzgajivača da na kvalitet obrati istu pažnju kao
i na količinu. Ali radi dugog intervala proizvodnje (često 100 i više godina)
nije moguće uspješno pratiti tok prirašćivanja i razvoj kvaliteta.
Naročitu pak teškoću predstavlja registriranje kvalitete pri naučno-istraživačkim
radovima, posebno kod uzgojnih pokusa u sastojinama. Kako
je međutim baš podizanje kvalitetne vrijednosti često glavni predmet
pokusa, nužnno je u tom slučaju poznavati pouzdanu formulaciju «općenite
kvalitete». Pored toga potrebno je da takova formulacija bude jednostavna
i u praksi lako primjenjiva, i da daje što manje mogućnosti
subjektivnom zaključivanju. Glavna njena karakteristika trebala bi da
se sastoji u jasnom i nesumnjivom konstatiranju stvarnog stanja u progresivnom
razvoju kvalitete stabala i sastojina u bilo kojem momentu
kontrole tog stanja.


Utvrđivanje kvalitetne vrijednosti brojčanim koeficijentom


Prikazat ćemo ovdje način kojim se u tu svrhu po autorovom prijedlogu
služi šumsko-pokusna stanica Instituta za šumarska istraživanja
NRH u Vinkovcima, i to u sastojinama listopadnih vrsta drveća. Na
osnovu dosadašnjih iskustava koja smo stekli primjenom ovog načina
kod pokusa u sastojinama, konstatirali smo njegovu prikladnost naročito
za komparacije, jer kvalitetnu vrijednost deblovine izražava brojčanim
koeficientom, kojeg je moguće utvrditi bez većeg upliva subjektivnosti.


Za utvrđivanje navedenih koeficijenata postavili smo slijedeću empirijsku
formulu:
K = D[A + B + C— (a + b + cS )]