DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 16     <-- 16 -->        PDF

LITERATURA:


1.
Grundner-Schwappch: Massentafeln zur Bestimmung des Holzgehaltes
stehender Waldbäume und Waldbestände, ili M. Š. T. priručnik tablice 6.1—6.6
2.
Ing . Lj. Marković : Beleške iz slavonskih šuma. Šum. list 1931 str. 627—641.
3.
S c h u m a c h e r, F. X. — Hali, F. D. S.: Logarithmic Expression of Timber-
tree Volume. Journal of Agricultural Research Vol. 47, No 9. 1933
4.
M e y e r, H. A.: A Correction for a Systematic Error Occurring in the Application
of the Logarithmic Volume Equation. — The Pennsilvania State Forest
School, Research paper No. 7., 1941.
Tentative Volume-Tables for Field Ash


(Fraxinus angustifolia, Vahl.)


On the base of 162 trees, the volume-tables are constructed using
Schumacher´s logarithmic formula and Meyer´s correction. M = volume
in cubic meters of the entire stem with bark and branches, with diameter
over bark greater than 7 cm. («D erbholz»). d = D.B.H.O.B. in centimeters,
h == total height above soil - level in meters. Stump - height is l/z DBH. In tab. 1 there are numbers of sample trees and their distribution
in diameter-height classes. In tab. 3 the amounts from the volume


— table (M2) are compared with the data of some local-volume-tables
(Mi) and with the data of S c h w a p p a c h´s volume-tables for oak (M;i).
UTVRĐIVANJE KVALITETNE VRIJEDNOSTI STABALA
I SASTOJINA


Ing. Babogredac Đuro, (Vinkovci)


Problematika


U
U
šumskoj, kao uostalom i u svakoj drugoj proizvodnji, proizvedene
vrijednosti promatramo i cijenimo dvovrsno: po kvalitetu i kvantitetu.
Pojam kvantiteta je bez obzira na vrstu i karakter proizvoda lako
shvatljiv, te se pomoću najrazličitijih mjernih sistema relativno točno
i jasno određuje. Radi mogućnosti direktne komparacije taj pojam predstavlja
danas bazu za određivanje kapaciteta svih vrsta proizvodnje.


Međutim kvalitet proizvoda obično nije podložan direktnom sistematiziranju,
zbog sastava koji je složen iz više vidova. U šumskoj proizvodnji
kvalitet je rezultat djelovanja najrazličitijih ekoloških faktora
i svojstava biotipa, pod usmjerenom tehnikom uzgoja. Uslijed toga pojam
kvaliteta predstavlja ovdje zbroj mnogobrojnih komponenata kojih
vrijednost ne mora biti stalna, što ovisi o načinu upotrebe ili iskorištenja
stanovitog proizvoda u određenim ekonomskim uslovima. No svaki proizvod
osim specifične kvalitetne vrijednosti obzirom na momentanu upotrebnu
vrijednost, sadrži i svoju »općenitu kvalitetu«; furnirski trupac
na primjer prije poznavanja tehnike rezanja furnira nije imao današnju
kvalitetnu vrijednost i ako je imao sve komponente današnje opće kvalitete.
Opća kvaliteta proizvoda ostaje uvijek nepromijenjena.