DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1953 str. 10     <-- 10 -->        PDF

45. Mehanička svojstva
Od mehaničkih svojstava istražena su čvrstoća na pritisak, čvrstoća
na savijanje i specifična radnja loma duglazijevine.


Čvrstoća na pritisak duglazijevine kreće se u granicama od 374 do
816 kg/cm2, a srednja vrijednost 559 ± 7 kg/cm2. Istraženo je ukupno
135 proba.


Za čvrstoću na pritisak istražene duglazijevine izračunata je statička
kota, koja je omjer čvrstoće na pritisak i stostruke volumne težine
prosusenog drveta. Ova kota služi za procjenjivanje kvaliteta drveta i za
komparaciju drveta s ostalim građevnim materijalom. Statička kota za
istraženu duglazijevinu iznosi 9,5. Prema M o n n i n-ovojin klasifikaciji
može se po veličini statičke kote zaključti da je duglazijevina vanredne
kvalitete.


čvrstoća na savijanje duglazijevine kreće se u granicama od 1001
do 1808 kg/cm2, a srednja vrijednost ove čvrstoće iznosi 1302 ± 25 kg/cm2.
Istraženo je ukupno 67 proba.


Iz odnosa čvrstoće na savijanje i težine u prosušenom stanju izračunata
je statička kota. Ona iznosi za istraživanu duglazijevinu 22. Prema
klasifikaciji M o n n i n-a" na osnovu ove kote duglazijevina spada u
kategoriju drveta velike nosivosti.


Čvrstoća na udarac odnosno specifična radnja loma istražena je na
65 proba. Specifična radnja loma za istraženu duglazijevinu kreće se u
granicama od 0,396 do 1,460 mkg/cm2, a srednja vrijednost iznosi 0,793 ±
± 0,029 mkg/cm2.


Dinamička kota, koja je omjer specifične radnje loma i kvadrata
volumne težine u prosušenom stanju može nam poslužiti kao karakterističan
broj kod ocjenjivanja rezilientnosti drveta. Za istraženu duglazijevinu
dinamična kota iznosi 2,28. Po veličini ove kote, a na osnovu klasifikacije
Monnin-aJ", duglazijevina spada u kategoriju drveta vrlo
otporna na udarac.


Da sada je kod istraživanja čvrstoće na udarac utrošena radnja obračunavana
na jedinicu površine presjeka probe. To je specifična radnja
loma izražena u mkg/cm2. Prema zaključku konferencije u Londonu20 ne
obračunava se više specifična radnja loma već se uzima samo utrošena
radnja loma izražena u cmkg.


Utrošena radnja loma za istraženu duglazijevinu kreće se od 110 do
610 cmkg, a srednja vrijednost iznosi 317 ± 12 cmkg.


5. ZAKLJUČAK
U ovoj su radnji izneseni rezultati istraživanja osnovnih fizičkih i mehaničkih
svojstava duglazijevine. U uvodu je izložen cilj istraživanja
i pregled dosadašnjih radova o istraživanju tehničkih svojstava duglazijevine.
U drugom poglavlju obrađeno je područje, izbor materijala za
istraživanje i sastojinske prilike. Istraženo je u svemu 5 probnih stabala
duglazije.


Na osnovu rezultata ovih istraživanja mogu se povući slijedeći
zaključci:


1. mjerenja frontalne strukture dala su ove rezultate: širina goda
1,38 . .. 3,53 . . . 10,00, zona kasnog drveta 27 . .. 47,7 . .. 72%.