DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 61     <-- 61 -->        PDF

PILOVINA KAO NADOMJESTAK HUMUSU


Stalno nestajanje humusa uslijed erozije (djelovanjem vjetra (i vode) daje šum.
sitručnjacimia mnogo brig«. Pošumljavanjem može se doduše tome zlu predusiresti alä
istom poslqje dosta dugog vremena. Potrebno je. balo pronaći sredstva, koja bi mioigla
neposredno zamjeniti otplavljeni humus. Takovo sredstvo za poboljšanje tla predstavlja
piljevina i ostali celulozna materijal manije vrijednosti, rastvoirenii kaitakzatoirskitm kiselinama
pri umjerenoj temperaturi.


Pa i piljevina, ikoja se prethodno upotrebila u godinama slaboga prinosa slame
kao prostirka u stajama, odnosno piljbvina upotreblijiena prri stvaranju komposta, može
se upotrebiti za gnojenje oranica, livada i za pripremanje klijališta.


Na zemliištu od 0 4 hektara, na kojem je bilo razastrto 10—40 tona rastvorene
piljevtine, moglo se ustanoviti, da sjeme brže klije i ponik bujnije rasite sa većim i
zelenijim lišćem nego na običnom tlu.


Pri upotrebi ovako preparirane paljevine u povrtlarstvu pojazalo se, da su repa,
luk, rajčice i ostalo povrće imali znatno veće tetžEme nego obično.
Na ´taj način se može prirodni humius, koti je stalno izložen erozrji, nadomjestiti
kemijskim humusom dobivenim pretvorbom mfilliona tona otpadaika drvne icnduntmjte.
Rr


NOVA METODA ZA UZGAJANJE BILJA VJEŠTAČKIM SVIJETLOM


Agrofizički institut u Lenjlingradskom području usavršio je metodu uzgajanja biljaka
umjetnim svijetlom. Izrađen je u tom institutu originalan model mikrotermometra, koji
automatski mjeri i registrira promjenu topline u lišću biljaka, te time omogućuje potpuno
iskorišćavanje energije liradijaoijie.


Uzgajanje biljaka kako šumskih tako i poljoprivrednih vrši se u više državnih
rasadnika i staklenika, pomoću vještačko;g svijetla.


Ovim metodom su proizveli stručnjaci prve plodove rajčica za 16—25 dana, koji
su inače normalno da sazriju trebalo 50—60 dana. Ovakovm skraćivanjem periode sazrijevanja
uspjeli su, da u jednoj godini sa jednog sitabla rajčica poberu šest puta pio-/
dove. Na isti nač´n u znatno kraće vrijeme sazrijevaju lr´mittni grožđe, razni gomolji,
dii-je i ostali poljoprivredni proizvodi. A i šumski pocđk izložen umjetnom svijetlu raste
brže nego obično.


Knapp R., Linskens H. F.. Lieth H. i Wolf E,, Untersuchungen über die Boden


feuchti4ke´t in verschiedenen Pflanzengesellschaften nach neueren methoden. (Istraži


vanja vlažnosti tla u raznr´m biljnim zajednicama po novijim metodama). Sonderabdr.


aus den Berichten der Deutschen Bot. Ges., Jahrg. 1952., Band XLV, 5. p. 113—132.


Dosada najraširenija metoda određivanja vlage tla na temelju gubitka težine sušenjem
kod 105°C ne zadovoljava posvema za eikološka mjerenja s razloga


1. što se ovom metodom određuijai i one zalihe vode, koj´tna se biljke ne mogu
koristiti:
2. mjerenje se svaki puta vrši na drugom uzorku tla. Orijentaciona istraživanja
pokazala su međutim, da se volumen pora, a time i kapacitet za vodu na malom prostoru
znatno mijenja.
Radi toga su u novije vrijeme izrađene brojne druge metode, koje većinom polaze
od svojstava tla, koja su na neki način ovisna o sadržaju vode u tlu. kao što su napon
pare, osmotski tlak, toplinska svojstva, električna vodljivost, dlelekrična konstanta i dr.


Autori smaitrajiu, da jie za ekološka mjerenja naročito prikladna metoda, koju su
izradili Bouvouco s i Mick . Kod te se metode mjeri električni otpor sadrenih
blokova (30X45X10 mm) ukopanih u tlo, koji ovisi o sadržaju vode u tim blokovima.
Sto je tlo vlažnije to se sadreni blokovi mogu jače zasititi vodom, i tim je otpor manji;.
Prednost je te metode u tome, što se sadren´ blokovi mogu bez većih troškova u dovoljnom
broju proizvesti i nenapadno u tlo zakopati, tako da se trajna opažanja mogu
vršiti i na nečuvanrm postajama u slobodnoj prirodi. Pojedina mjerenja mogu se brzo
izvršit´, taiko da je moguće s istom aparaturom vršiti gotovo istovremeno mjerenja u
nazlič´itim biljnim zajednicama, samo ako nisu suviše udaljene.


491