DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 6     <-- 6 -->        PDF

IV. Zaštitni predjeli prirode su takovi rajoni, koji su podvrgnuti ljudskoj
djelatnosti i koje je on promijenio, ali ih treba zaštiti obzirom na njihovo
bogatslvo i prirodnu harmoniju koja ih karakterizira. Oni se dijele:
1. na predjele za zaštitu krajobraza i to:
a) kulturnog krajobraza gdje se kvalitet i kvantitet biljnog pokrova
kao i regionalan stil graditeljstva mora zaštititi i uskladiti s gospodarskim
planiranjem,


b) prvotnog krajobraza, koji nosi oznake bilo prvobitnog bilo historičkog
načina gospodarenja.


2. Predjeli za zaštitu bogatstva prirode koji mogu
da obuhvate bilo koje površine, pa i takove na kojima se vrši gospodarska
eksploatacija, ali u kojima se metode ´eksploatacije moraju podržavati u
određenim oblicima, da se izbjegne pljačkaškom gospodarenju i da se ne
prouzrokuju izmjene u izgledu tih predjela. Dijele se na:
a) predjele za zaštitu geološkog bogatstva i tla u odnosu na rudarstvo
i poljodjelstvo (na pr. erozija tla),


b) predjela za zaštitu biljnog pokrova, u odnosu na poljoprivrednu,
vrtlarsku i šumarsku djelatnost (naročito u iskrčenim rajonima),
c) lovačko-ribarske zaštitne predjele u odnosu na probleme uzgoja


divljači i riba, a i zaštite riba selica.


Ova nomenklatura i klasifikacija objekata, koje obuhvaća zaštita prirode
bila je stavljena od strane Poljske na diskusiju na međunarodnoj
konferenciji o zaštiti prirode u Lake Successu u Sjedinjeni Državama Sjeverne
Amerike, koja je održana od 16.—31. VIII. 1949 godine.


U narodnim (nacionalnim) parkovima, obzirom na njihove velike površine,
lakše je održavati odnosno očuvati prvotnu ili prirodnu biološku
ravnotežu, nego li u manjim od njih rezervatima. Njihovu klimu u poredbi
sa klimom rezervata, moglo bi se u stanovitoj mjeri smatrati makroklimom,
dakle onom, koja odgovara manje više općoj makroiklimi dotičnog predjela.
S tim u vezi ovdje je i vodno gospodarstvo u neku ruku samostalno i nije
toliko ovisno o susjednom području. Pošto su ova dva faktora najvažnija
za biljni svijet, a posredno i za životinjski, to njihova relativno mala privremena
promjena osigurava u znatnom stupnju stalnost kvalitativnog
sastava njihove žive zajednice. U nacionalnom parku treba pronaći načine
i nastojati da se održi u budućnosti sadašnje stanje ovisnosti, da bi se time
što je moguće više očuvala u neporemećenom stanju sadašnja biocenoza
parka. U svakom slučaju nužno je ipak točno poznavanje svih faktora staništa
koji uslovljuju opstanak štićenih biocenoza. Isto tako ne mogu se
biljne i životinjske zajednice posmatrati zasebno, pošto su oba ova svijeta
usko među sobom povezana.


Osobine našeg nacionalnog parka


Naš park i njegovo područje osnovano je u prvom redu radi samih
jezera i slapova. Da toga nema, ne bi se to područje nikada izdvojilo* kao
nacionalni park, pošto ima na području Republike ljepših i interesantnijih
šumskih predjela i prirodnih ljepota.


Prema istraživanjima prof. dr. Pevalek a Plitvička Jezera pretstavljaju
biodinamični sistem, u kojem vrlo važnu ulogu imaju sedrotvorne


438