DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 52     <-- 52 -->        PDF

(Monti e boschi No. 7/52.) Nešto slično predlaže Gluckij, da se za pohičenje boljeg
razvoja korjenskog sistema iskopaju sadnice sredinom jula i preko ljeta zatrpaju po
mogućnosti! blizu´vode, u zasjeni, sa primjesom kompostne zemlje ili dodavanjem mirJeralnog
gnojiva. Pod tim uslovima moguće je izvesti sadmice iz stanja mirovanja, obezbijetfc´ti
im razvijanje korjenih žilica i konačno raisaditi s proljeća biljke potpuno sposobne
za daljnja život. Radi boljeg razvijanje korjenog sistema preporuča u rasadniku,


gdje nema pogibelji sasušivanja površinskog sloja zemlje, podrezati u zemlji korijen
sadnica.
Vađenjem sadnica iz rasadnika (na \ m2 zatrpaju se oko 10.000 sadnica, odnosno
na 200 m2 mogu se zatrpati sadnice sa 1 ha korisne površine rasadnika. Tako oslobođena
površina rasadnika može se tokom ljeta u druge svrhe korisno upo-trebiti, smanjuje
se znatno radna površina, isključuje se ugibanje sadnnca od suše, od ličinki i
ostalih štetočina i ne povređuje se toliko korjeni sistem kao kod običnog iskopavanja
sadnica s proljeća ili jeseni iz rasadnika. (Lesu. Hoz. 1949.)


Sadnici treba pomoći prije sadnje i obratiti naročitu pažnju manipulaciji od vađenja
iz rasadnika pa do sadnje na terenu, osobito kc-rjenskom sistemu kao najosjetljivijem
dl´jelu sadnice na nepovoljne vanjske uticaje, te njegovom smještaju u zemlju.


To svjedoče i pokusna istraživanja vršena sadnjom biljaka cnnoig bora u Belgiji,
koje u rasadniku nisu bile ni pikirane ni presađivane, te su jedne sađelie onako, kako
su iskopane iz rasadnika, drugima močemo je ko-nijtanje u vodi sa primjesom ilovače,
a trećim je osim toga dodano i nešto gnojiva, prije sadnje. (Buli. d. la Soc. Centrale
fqaresit. d. Belgique. 1938/1.)


Uspjeh pošumljavanja bio je slijedeći.


Pokusne čestice Zeumlis de Fagnes


1. Sadnjai običnih biljki uspjela ,je sa 4 5°/o 2—3%
2. Sadnja biljki močenih u ilovastoj vodi 56—70°/a 60%
3. Sadnja kao pod 2. s dodatkom kravljeg gnojiva 75—85°/o 70%
Iz prednjeg se može jasno razabrati, koliko utiče na uspjeh porumljavanja pomoć
sadnicama prije sadnje, osobito dodavanjem vode korjenom r/stemu, ikoju je ono bilo
za vrijede periode mirovanja vegetacije prigodom manipulacije za vrijeme od vađenja
do zasađivanja izgubilo. O tome se može u praksi lako osvjedočiti, jer za stvaranje
takovih usiova pri pošumljavanju nisu potrebni spomena vril´iedni troškovi ni kakvo
složeno oruđe — svaki, iko je spreman da slijedi davno stečena d poznata iskustva. —Rr


RAZVOJ SMOLARENJA STIMUI ACIJO.M, PROIZVODNJA I IZVOZ TERPENTINA
I KOLOFONA U S. A. D.


Zarezivanje borovih stabala (Pftous caribaea, P. palustris) u svrhu industrijskog
iiskorišćavanja sirove smole uz neposredno prskanje žlijebova 50% otopinom sumporne
kiselice otpočelo je u Americi godine 1946. na osnovu rezultata višegodišnjih naučnih
(istraživanja. Ovim problemom bavili su se među ostalim: R. W. Clements, C. S. Schopmeyer,
P. R. Larson, K, B. Pomeroy, L. D. Demmon i nadasve A. G. Slow, Jr, (koji je
na tom objavio ako 60 stručnih radova) na zavodima: The Southeastern Forest Experiment
Statiton, Aschville, Nord Carolina, Laike City, Filorida, The Virginia Pine
Pline Research Center, Beltswille, Maryland i t. d.).


Mjesto dosadašnje metod´e zarezivanja »knee deep and belly wide«, po kojoj su
žHjebovi zadirali 0.5—1.2 cm duboko u drvo (kambij) i obnavljali se svakih 2—7 dana*
danas se dobiva sirova smola — zarezivanjem žlijebova isključivo u živoj kori svakih
14 dana i stimulacijom otopinom sumporne kiseline — sa 12—36% većim količniama
prinosa. Prema tome primjernom kemijske stimulacije novim načinom zarezivanja i manjeg
broja zavezivanja u sezoni, mogu sada smolarski radnici podržavajući normalno
curenje smole da tretiraju dvaput više stabala i da na istoj visini (površini) debla
uslijed užih i zbijenijih žlijebova smolare. 6—7 godina mjesto četiri po do sada uobičajenoj
metodi.


Najveća fe prednost ove metode rada što uopće ne šteti poprečni presjek stabla,
zadržavajući punu otpornost proti vjetru, što ne skraćuje trajanje života i ne umanjuje
vitalnost stabala, te je radi uvećanog doprinosa i manjih proizvodnih -troškova veoma
ekonomična. (David 1951/52.}


484