DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Prema nomenklaturi zaštite prirode mi danas razlikujemo;


I. parkove prirode,
II. rezervate prirode,
III. spomenike prirode,
IV. zaštitne predjele prirode.
I. Kao parkovi prirode smatraju se velike i fiziografski dobro izdvojene
jedinice, koje su izuzete iz gospodarske djelatnosti kao cjelina, obzirom
na njihovu naučnu vrijednost ali imaju i atrakciono značenje za posjetioca.
Oni obuhvataju:
a) Zakloništa prirode (sanktuariji ili matičnjaci). To su
velike jedinice, koje sačinjavaju javno vlasništvo, na kojima nije dozvoljeno
vođenje gospodarstva. Ono je zatvoreno za masovna posjećivanja i u njima
se vrši strogo kontroliran naučni rad. Osnovana su u svrhu, da se u njima
očuvaju prvotni uslovi života.


b) Narodne parkove (ili međunarodne) tipa većine sada postojećih
narodnih parkova sa djelomično izmijenjenim prirodnim uvjetima,
no koji s općeg gled´šta posjeduju obilježja prvotnosti. Otvoreni su za
masovna ali u uskim granicama organizirana posjećivanja uzimajući u obzir
turističke olakšice.


c) Javne parkove« prirode za odmor. Služe kao tereni dodira
čovjeka sa prirodom u svrhu njegovog duševnog i tjelesnog odmora.


II. Rezervati prirode manji su od parkova prirode i mogu postojati
zasebno ili se osnivaju unutar parkova prirode. U prvom redu oni imaju
naučno i odgojno značenje. Ovamo spadaju:
1. Rezervati prirode koji služe u svrhu stroge zašt´te prirode
rodi dokumentarnog očuvanja njenih prvotnih uslova. Naučni rad mora se
strogo kontrolirati, a naročitu pažnju treba posvetiti zaštiti prirodne biološke
ravnoteže.
2. Specijalni rezervati, koji se osnivaju u svrhu zaštite
stanovitih određenih elemenata prirode. Ti elementi moraju se nalaziti pod
strogom zaštitom, dočim njihova okolina može biti pod djelomičnom zaštitom
radi očuvanja prirodnih uslova njihova života. Specijalni rezervati
dijele se:
ä) na rezervate staništa za zaštitu izvjesnih staništa i njihovih
biocenoza,
b) na rezervate vrsta za zaštitu pojedinih vrsta ili njihovih grupa, koje
su važne za nauku,
c) na geološke rezervate za zaštitu dragocjtnih objekata zemaljske
kore,
d) na uzgojne (školske) rezervate kao prostore za vršenje demonstracija
u didaktične svrhe škola raznih stepena.


III. Spomenici prirode su pojedini prirodni predmeti kao: stijene,
grupe minerala, drveće, vrste životinja i djela ljudskih ruku koja nose
prvotne oznake, usko povezane sa prirodnom podlogom. U ove spadaju:
a) pravni spomenici prirode,
b) geološki spomenici,
c) prirodno-historički spomenici,


437