DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 49     <-- 49 -->        PDF

»Ali prije roego še upusüm u izlaganje povijesti austrijskog Šumarskog
društva«, veli L. Tschermak, »dopustite mi da zapitam: koju je svrhu
imalo i kome cilju danas služi to društvo? Austrijsko Š. d. je udruženje
drugova u struci u najširem smislu (vlasnika šuma, šumarskih činovnika
i učenjaka) da ne bi zadrijemala šumarska savjest i da služi
kao branilaštvo važnosti vječne šume, da unapređuje
stručno znanje svojih članova, a privolom vlade, centralne
šumarske ustanove treba da joj posluže savjetom
. Staranje vlade da zakonskim normama, naredbama i zabranama
ostvari težnje, ne će lako uspjeti, ako i oni nad kojima se vlad a
nisu prožeti voljom, koja je usmjerena istim ciljevima;
ako se mnogo pojedinačnih snaga ne zalaže za
njih iakonisu pripravne da se nesebično žrtvuju idealnim
stremljenjim a.«


»Možda je baš u tome snaga Šumarskog društva«, kaže daljeL. Tschermak,
»što je okupilo ne samo vlasnike šuma i njezine ljubitelje, nego i
šumarske stručnjake.« Dalje reefrent izrazuje želju, da bi se za šumarske
probleme zainteresirali i najširi narodni slojevi za koje šuma
ima značenje, a to je zapravo čitav narod. I što važniju ulogu igra šuma u
nekoj zemlji, to su i zadaci šumarskog društva zamašniji..


Austrija je zemlja bogal´ia šumom; zato taj dar prirode treba čuvati i
njegovati. I šumarski odjel FAO utvrđuje činjenicu, da je šumsko gospodarenje
faktor prvostepene važnosti za privrednu, socijalnu i prirodnu
ravnotežu u svijetu. Mi smo, međutim, u prošlosti vodili u planinskim šumama
ekstenzivno gospodarenje radi slabog rentabiliteta i visokih troškova
pri iskorišćavanju tih šuma. Danaišnie austrijsko Šumarsko društvo nastoji
da postepeno popravlja stanje baštinjeno iz prošlosti i prijeđe na intenzivno
gospodarenje gustom mrežom putova, održavanjem i
njegom mješovitih šuma, primjenom prirodnog pomladivanja
i usmjeravanjem šumskog gospodarenja na
put, koji nam ukazuje s a m a p r i r o d a šume. To će poslužiti i
estetici šume i privrednom zadatku: proizvodnji vrednijeg drva. Pretpostavka
da se krene tim putem jerentabilnostšumskeprivrede,
jer je ona najbolje sredstvo održavanja šuma., otvaranja zabačenih i uzgajanja
šuma, kako bi se investicijama i njegom izravnao manjak, koji je
nastao prekomjernim sječama zadn´ih godina.


Prelazeći na hisltoriju Šumarskog društva, navodi prof. Tschermak
imena svih predsjednika i sažeto spominje rad, koji je društvo izvršilo.
Spomenut ćemo samo to, da je od 1852. godine do 1926. bilo 6 predsjednika
Š. D. Od toga su bila tri kneza, dva grofa i jedan barun. Tek 1926.
izabran je za predsjednika prof. Kar l Leeder , prvi plebejac, ali već
1938. g. Hitlerovom invazijom prekida se konutinuitet austrijskog Š. d.,
koje djeluje do kraja rata kao jedna grup a u sklopu Njemačkog šumarskog
društva. Iza rata 1946. g. obnavlja se Š. d. pod predsjedništvom H.
L o r e n z a.


Pregled rada Š. d. u najkraćm crtama bio je u proteklom stoljeću
ovaj: Prvih deset godina kretao se uglavnom na šumsko-administratlvnom
području; uspostavljena je veza s bečkom vladom, da bi se zaštitili


481