DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 48     <-- 48 -->        PDF

svrsishodan kontakt između Šum. gospodarstava i uprave škole u formi
zaduženja škole sa izvjesnim konkretnim zadacima po privredi, zatim
uočavanjem nedostataka školskog obrazovanja šum. teh. po organima
šumarstva i prakse i narodnih vlasti, te povremenim konzultovanjem sa
istima o svim aktuelnim problemima i zapažanjima.


7. Obavezno uvođenje ferijalne prakse za sve učenike počam od navršene
druge god. školovanja po unapred smišljenom planu i izboru najprikladnjih
radilišta i šumarija sa što intenzivnijim gospodarenjem i sve>sikanijim
radovima, a po svršenoj praksi obavezno ocjenjivanje učenika po
odgovornom rukovodiocu, kojemu je učenik bio dodjeljen na rad.
8. Da se u cilju solidne i trajne stručno-pedagoške i praktično-zorne
obuke u srednjim šum. školama izgrade uz potreban školski prostor
potrebni kabineti i radionice, a ove opskrbe sa najmoderni´im pogamalima
iz oblasti šumarstva i opće-obrazovnih nastavnih predmeta, te da se
takvoj školi osigura stalan, najbolji stručni nastavni kadar sa najmanje 10
god. praksom, koij bi mogao strućno-teoretski i praktično neovisno o dnevn´m
životnim potrebama da radi na svom stručno-teoreiliskom i praktičnom
usavršavanju, te na obuci novih srednjih stručnih kadrova, u smislu
prednjih postavki. Tako uzgojen srednji stručni kadar bio bi onaj, kojeg
naša socijalistička stvarnost i domovina llreba, a šumarstvo već godinama
očekuje u cilju postizavanja kranjcig cilja — podići šumars´.vo i šum.
privredu od ekstenzivnog na intenzivno gospodarenje, po ugledu na napredne
strane države uvođenjem novih racionalnih metoda i mehanizacije
u praksu.
9. Da bi se postavka ovog referata svestrano osvetila i svršene
apsolvente srednjih šum. škola postavilo na pravo i odgovarajuće radno
mjeto potrebno je jednom anketom zatražiti određeno mišljenje na osnovu
dosadašnjih iskustava o uporabljivosti lih kadrova u, praksi, te na osnovu
iste donijeti konačnu odluku o pravom mjestu šum. tehničara, a time bi
se nepravilnosti o načinu i mjestu uposlenja istih otklonile. Moramo podvući
ali, da je prva generacija svršenih apsolvenata sa nedovoljnom predškolskom
spremom već došla u srednju šum. školu, a ove opet nisu prvih
godina, a niti još danas imale niti materijalne potrebne uslove niti potreban
broj kvalitativnog stručnog nastavnog kadra, a da bi mogle zadovoljiti
potrebe današnjeg privrednog razvitka u uslovima konkretnih zadataka
šumarstva u privredi. Tu treba tražiti uzroke slabijeg stručnog kadra
svršenih apsolvenata srednjih šum. škola,
ZNAČAJNA STOGODIŠNJICA


Sedmog i osmog maja 1852, godine bila je održana u Beču osnivačka
skupština Šumarskog društva za čitavu austrijsku carevinu. Predsjedao
joj je šumarski savjetnik prof. Leopold Grabner, Ove je godine istih dana
(i u istim prostorijama) slavljena stogodišnjica, na kojoj je pročitan referat
prof, dr. Tschermaka u kom je iznesen sažet historijat djelovanja tog
društva u toku minulog stoljeća,


480