DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 43     <-- 43 -->        PDF

njihovog postavljanja nije uvijek rukovodilo uslovorn da su svršili osnovnu
školu i položili lugarski ispit, da su lugarsike ispite polagali doduše pred
šumarskim stručnjacima, ili pred političkim forumom ban. uprava u mnogo
slučajeva na intervenciju političara i političkih korteša, to se od tog i
takvog osoblja nije ni mogao odgojiti stručno pomoćni kadar u šumarstvu
kao izvršni organ visokokvalifikovanog šumar, stručnjaka-inženjera.


Obzirom na to ekstenzivnost šum. gospodarenja u biv. Jugoslaviji
treba tražiti u tadanjim političkim prilikama kapitalističkog društva sa
svim negativnim eksploatatorskim kolonijalnim sistemom iskorištavanja
naših šuma s jedne strane i pomanjkanja stručno dobrih i politički neovisnih
nižih i srednjih kadrova posvema — uz visokokvalifikovanog šumairainženjera
u toj i takvoj sredini s druge strane,


U grani drvno-prerađivačke industrije, u kojoj isa nagomilao u glavnom
sirani kapital banaka, privatnika — rukovodeći kadar bio je isključivo
stranac, kapitalista, a samo najniži izvršni kadar i radnik — neposredni
proizvođač — domaći sin ponikao iz krugova radnika i seljaka i malograđanina.
Šum. stručnjak kao drž. službenik imao je samo nadzornu
ingerenciju, a rjetki su bili oni šumarski stručnjaci, koji su prodrli u upravu
ili ma koje rukovodeće mjesto priv. kapital, poduzeća. Kako ie eksploatacija
naših šuma, a time i (transportna sredstva i komunikacije, te
sredstva proizvodnje — bila sa 90% u rukama stranog eksploatatora,
a drvna industrija u cjelosti, razvio se jedan političko korumptivni sistem
iskorištavanja naših šuma bez većeg sudjelovanja šumara i šum. stručnjaka
tako, da se samo mali broj šum. stručnjaka mogao razviti u dobrog eksploatatora
i pilamara i ući u tajne eksploatacije i drvno-preradivačke industrije.
Otuda je ostalo na slede prošlosti — oskudica u visokokvalifikcvanim,
sredjim i nižim kadrovima u toj attract i grani industrije još i više
ne.go u šumarstvu.


Mali broj preostalih t. zv. šum. tehničara-lugara i nadlugara u šumarstvu,
i škribana, manipulanata i šum. poslovođa u drv. industriji — danas
bez srednj´h kadrova — šum. ind. tehničara — ne mogu zadovoljiti potrebu
sve intenzivnijih i racionalnijih metoda u šumarstvu i drv. indus´rri.


Ovakvo nasledeno stanje biv. kapitalističke Jugoslavije nije, neosporno,
moglo zadovoljiti u novoj socijalističkoj Jugoslavia, koja je postavila
sasvim druge osnove cijeloj našoj privredi na tekovinama Narodne
revolucije, Narodno oslobodilačkih borbe i nauke Marksa-Engelsa o ekonomici
države, pak se odmah poslije Oslobođena pokušalo riješiti pomanjkanje
stručnih kadrova u privredi, prema tadanjim «slovima razvoja; naše
privrede, jednim sistemom brzog uzdizanja kadrova — kursevima, tečajevima
i otvaranjem nižih, srednjih i viših škola.


Ovaj sistem imao ja svoje pozitivne strane, brzo* i obimno zadovoljiti
velike potrebe na kadrovima sa politički — u Narodnoj revoluciji i borbi


— prekaljenim kadrovima — no i izvjesne negativne strane — premaleni
nivo opće stručne obrazovanosti za sve složenije pirivrednc mjere, tie je
doživio izvjesnu evoluciju posljednjih 1—2 god. Pristupilo se u novima konkretnim
uslovima našeg višeg privrednog razvitka — izobraziti takav
niži, srednji i viši stručni kadar politehnizacijom, ti. takav, koji će teoretski
stručnu izobrazbu dobijati na školama uporedo sa poznavanjem svih
dostignuća tehnike kod nas i u inozemstvu uz primjenu teorije na praktično
475