DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 40     <-- 40 -->        PDF

2) otpada stalna pažnja radnika da se rubovi daske stave točno
između brazdica odnosno redova biljaka i da ih se ne oštećuje čime! se
opet prišteđuje na vremenu i povećava produktivnost rada.


Žlica za /ol/evl/en/e


50 poprečni prerez


sa straiie gleclcnya


Efekat rada kod plijevljenja povećan je još i na taj način, da oba
radnika za vrijeme suše, kad se korijenje teško čupa, upotrebljavaju poznati
njemački ručni pijevac (si. 5), a osim toga da jedan radnik prije
nego li se počne raditi s klupicom na dotičnoj gredici sa strugačem iz
čelika slavljenim na drveni držak (si, 6) očisti brazdice od korova i time
omoguće lakše kretanje klupice (vidi si, 2).


Strugctc za stazžce


Iz slike 3 i 4 vidi se da se modificirana klupica jednako može upotrebljavati
za plijevljenje kao i za prašenje sa zadiračem (si. 3),
Modificirane klupice zajedno sa spomenutim priborom izrađuje državno
poduzeće »Jelen« u Dubravi kod Zagreba.


472