DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Stručni Savjet za nacionalni park »Plitvička Jezera« bio je sastavljen
od predstavnika: Jugoslavenske Akademije znanosti i umietnosti, Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta, Tehničkog fakulteta, Polj.-Šumarskog
fakulteta, Geološko-paleontološkog muzeja, Zoološkog muzeja, Savjeta za
zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti kod M;nistarstva za nauku
i kulturu, Sanitarne inspekcije Ministarstva narodnog zdravlja, Ministarstva
građevina, Komiteta za vodoprivredu, Uprave hidrometeorološke
službe, Glavne direkcije za puteve, Komiteta za turizam, Ministarstva
unutrašnjih poslova, Glavne uprave za ribarstvo, Generalne direkcije
elektroprivrede, Uprave Generalnog urbanističkog plana, Konzervatorskog
zavoda, Odjela za zaštitu prirodnih rijetkosti i Odjela za zaštitu spomenika
kulture, Hrvatskog prirodoslovnog društva, Društva inžinjera i tehničara,
Sekcije arhitekata, Šumarskog društva, Narodnih odbora kotara
Titova Korenica i Otočac i Glavne uprave za šumarstvo .


Stručni Savjet je savjetodavni organ Glavne uprave za šumarstvo´ i
ima zadatak da proučava, stavlja predloge i daje mišljenja za rješavanje
stručnih pitanja uprave, zaštite i unapređenja nacionalnog parka.


Savjet je radio u sekcijama i to: a) šumarska, b) botanička, c) zoološka,
d) geološko-hidrološka, e) arhitektonsko-inžinjerska,


U toku rada kroz ove dvije godine sa Stručnim Savjetom, pokazalo
se potrebnim, da bi se Stručni savjet za nacionalne parkove morao sastojati
samo od stručnjaka, koji su. neposredno povezani sa zaštitom prirode
(biolog, botaničar, zoolog, geolog, hidrolog, šumar, Hrv. prirodoslovno
društvo kod društvena organizacija i Odjela za zaštitu prirode) dok kod
rješavanja pojedinih specijalnih pitanja treba tražiti mišljenja stručnjaka i
naučnih radnika u čiju struku spada rješavanje tog pitanja. To s razloga
što je sastav Savjeta suviše glomazan i radi toga otežava rad, a osim toga
glasaju po pitanjima zaštite pojedini sručnjaci u čiju struku i ne spada
rješavanje tih predmeta.


Zaštita prirode u svijeta


Prirodne ljepote i rijetkosti nacionalnog parka Plitvička Jezera poznate
su u svijetu i o njegovoj zaštiti interesira se i Međunarodna unija
za zaštitu prirode, koja djeluje u Brujxelles u (Union International
pour la Protection de la Nature). Pojam zaštite prirode definiran je kao
očuvanje čitave biotičke zajednice svijeta, ili prirodne
okoline čovjeka, koja uključuje zemaljske
prirodne izvore, koji se obnavljaju, a od kojih se
ona sastoji in a kojoj počivaju temelji ljudske civilizacije
. Unija propagira i preporučuje pored ostalog nacionalne i
internacionalne akcije za čuvanje divljači i prirodnih okolina, tla, voda,
šuma te čuvanje područja, objekata, faune i flore, koji imaju naučnu, historijsku
ili ´estetsku važnost, usvajanjem zakonodavstva, kao što je zakonodavstvo
za osnivanje nacionalnih parkova, prirodnih rezrevata, spomenika
i zakloništa za divljač s naročitim obzirom na očuvanje vrsta, kojima prijeti
izumiranje.


436