DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— modificirao sam njeimačku dasku tako da je stavljena na valjke i pretvorena
u pokretniju klupicu. Iz slike br. 1) vidi se da je pokretna klupica
stavljena na 4 valjka promjera 12 cm i širine 9 cm, no može se uzeti
i veća širina što ovisi o širini stazica, a sa svrhom da što manje zadire
u vlažnu zemlju, Ostale se dimenzije vide iz nacrta. Klupica je izrađena
iz mekog, a valjci iz tvrdog drva. Osovine valjka su čelične i okreću se
u čeličnim cijevima. Valjci su okovani da ne bi od vlage raspucali. Ukupna
j|e Itežina oko 15 kg. Ostale se dimenzije razabiru iz skice. Klupica se
pokreće uzduž gredica po stazicama, koje joj služe kao kolosijek. Ona
dobro služi i za druge poslove u rasadnicima kao na pr. kod prašenja
gredica sa ručnim zadiračima i kod nekih terapijskih i profilaiktičkih rar
dova (kod gr čiča, rovca, fuzarijuma i t. d.), da se radnici ne zamaraju i
da udobnije rade.
Slika 3. Prašenje gredica sa zadiračem u šumskom rasadniku »Brešce« Šumarije Zagreb


Opis rada m o dificiranom klupicom: Klupica se stavlja
na početak gredice (oko 50 cm od kraja) nižom stranom i okrenutom
prema površini na kojoj će se raditi. Kad se oplijevi ili opraši dio koji
je na dohvatu radnicima, oba se radnika istodobno nogom otisnu za toliko
(50—100 cm), koliko će pri radu moći rukama dohvatiti. Rad se vrši
kako unutar okvira klupice omeđenog sa pritkama A i B, tako i izvan
okvira pri čem se radnik može naslanjati i poleći na pritke i tako na
razne načine odmarati, da ne bi uvijek bio u istom pognutom stavu, koji
brzo umara. Svaki radnik radi na svojoj polovici širine gredice. Kretanje
se klupice vrši natraške, jer je to lakše i naravnije pri otiskivanju s nogama,
a radnici uvijek pri tom vide pred sobom dovršeni dio, tako da


470