DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 34     <-- 34 -->        PDF

9.
Prije upđsa u drugi semestar slušači šum. gospodarskog smjera moraju imati položen
lispiit iz Despriptivne geometrije i kolokvije liz Boitanllke i Više matematike, a
slušači drvmiO´-imidustri-ljiskag smjierai ispit iz Deskriptivne geometrije te kolokvije iz Viae
matematike li Dendroloigije (s osnovima botanike). Opseg kolokvija odrediti će Fakultetsko
vijeće na prijedlog šum, odjela.


10.
Prije npisa u III. semestar slušači moraju imati položen grupna ispiiit nai Sum.gospodiarskom
odsijeku liz Botanike, Kemije i Vliše matematike, a ma dirvnonindustrijskoni
odsjeku iz Više nnaitemaitliike, Kemije i Dendroloigije (s osnovima botamlike). Ispitivači
na grupnom «ispitu isu predmetni nastavnlioi, a predsjednika na prijedlog Šum. odjela
određuje Fak. vijeće, koje će doinesti i pobliže propise o tom ispitu.


II.
Za upis u IV. isem. slušači šum.-gospodarskog odsleka moraju imatli položene ispite
iz Petrografiijle i geologije te Teorijske mehamilke, a slušači drvno-indiuistirijiskog odsjska
iz Analitičke ikemiijje i Teorijske mehanike.


12.
Za upis tu. V. sem. slušači? šum-gaspioidarskoig odsječka moraju imati položene sve
predmete iz prve godiiüe te Dendroloig´i;iu, a slušači drvno-industrijskog odsjeka sve
predmete prve te jedan predmet iz druge godine.


13.
Za polaganje daljnjih ispita slušači treba da imadti položene onie predmete, na
kojima se ispitni predmet temelji. Pobldüe o tome propisat će Fakultetsko vijeće.


14.
Nakon svršenog VIII, semestra i položenih ispita iz svih predmeta apsolvent na
osnovu diplomskog rada polaže diplomsk a ispit.


15.
Student može već za vrijeme studija izabrati temu za diplomski rad. Tema mora
blilti iiz područja stručnih predmeta. Temu ikandidat prijavljuje Šumarskom odjelu faikulteta,
koji je usvaja ili odbacuje te određuje nastavnika, pod čiijlim će nadzorom kandidat
temu obraditi. Diplomski rad ooijenjuje /taj nastavnik i s mišljenjem dostavlja
komisiji za diplomski ispit.


16.
Dipl, ispit polaže se skupno iz 4 predmeta, koje prilikom odobravanja diplomske
teme odredi Šumarski odjel faJmlteta.


17.
Nakon uspješno položenog dipl. ispita kandidat dobiva diplomu inženjera šumarstva
šumsko-gospodarsikog dotično drvno-iindusitrijiskiag smjera.


18.
Gornji propusi stupaju na snagu Školskom godinom 1952—53 za studente, kioji
u toj ili narednim godinama počnu stud´lrati. Sadašnja starija godišta studirat će po
dosadašnjem nastavnom planu, ali Fakultetsko vijeće može za njih propisati i prijelazne
planove.


466