DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 33     <-- 33 -->        PDF

semestar VII.. Vllt.
Mehanička prerada drveta I. 5+ 2 5 + 2l
Mehanička prerada drveta II. 4+2 4+2
Sušenje i parenje drveta 2 + 0 2 + 2
Trgovina drvetom 2 + 0 2 + 0
Projektiranje drvno-iind. postrojenja — 0+ 3
Ekonomski osnovi proizvodnje 4+ 0 2 + 1
Orgamiz. i poslovanje div. ind. poduzeća 2+ 0 2+1
Ekonomika drvne industrije — 2 + 01
Racionalizacija rada 2 + 2 —
Zaštita rada 2 + 1 —
Predvojnička obuka 2 + 0 2 + 0


25 + 7 21 + 11


(32) (32)
4.
U toku studija studenti Sum. odjela vrše i obaveznu š´k o 1 s k u praks u po
slijedećem programu: \


a) šumskc-gospodarski odsjek:


krajem IV. semestra te geodezije 2 sedmice
krajem VI. semestra iz uzgajanja šuma, entomologije, fitopatologiije


i dendometrije 2 sedmice
krajem VII. semestra iz iskorišćavanja šuma . . 1 sedmica
krajem VIII. semestra iz uređivanja šuma i komunikacija! 2 sedmice


Ukupno: 7 sedmica
b) drvno-industrijski odsjek: " i


krajem IV. semestra uvod u strojarstvo i preradu 2 sedmice
(krajem VI. semestra iz strojarstva , „ 1 sedmica
krajem VII. semestra Ste eksploatacije šuma´ 1 sedmica
krajem VIII. semestra iz prerade drveta . . . . . . 2 sedmice


Ukupno: 6 sedmica


5.
Po odobrenju fakultetskog vijeća može de1 školska praksa najviše do 7 dana
vršiti i u toku semestra.


6.
Na obaveznim stručnim ekskurzijama su dužni studenti da provedu u toku I. i


II. godine po 7 dana, a u III. i IV. godini do 10 dana u svakoj godini.
Režim studija i


7.
Slušač može pristupiti ispit u iz nekog predmeta nakon što je odshišao predavanja,
završio vježbe, ekskurzije i obaveznu školsku praksu iz toga predmeta.


8.
Ispiti su pojedinačni, grupni i diplomski. Pojedinačni se polažu u rokovima, koje
određuje predmetni nastavrjk (jedanput mjesečno), a grupni i diplomski u rokovima,
koje određuju predsjednici tih ispita.


Padne li kandidat na kojem ispitu, možle takav ispit ponavljati u naredniim rokovima,
ali najviše dva puta.


465