DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 32     <-- 32 -->        PDF

2+0
(2+2)


27 + 7


(34)
2+0


0+2
2 + 2
2 + 0


2+2


se izvadi


I.
4+2
4+0

3+0
4 + 2
2+0



2 + 3
2 + 0


21+7


(23)
III.
3+0

2+2
4 + 4

4+2
2 + 3
2+0


17 + 11


(28)
V.
3+2

3 + 2
3 + 3
2+1
2 + 0
3+1

2+0


18 + 9


(27)
2+ft


(24 2)
22 + 12


(34)
0+2

2 + 2



2 + 0
2+1
2 + 2


po slijedećem plamu:


II.
4 + 2
4+0
2+6
3+2

2 + 0
2 + 1
1+2
2 + 0


20+13


(33)
IV.
3+0
24 4
2 + 2
4+4
2+2 —
2+3
2+0


17 + 15


(32)
VI.
4+0
2 + 2
2 + 2
3 + 2
2+1
2+1

2 + 2
2 + 0


19+10


(29)
Predvojnička obuka
izborno*


Preporuča se: Sum. fotogrametrija


1.
altemiaitiiva Seminar iz uzgajanja šumaParkiranje
2.
alternativa Planiranje
Trgovina drvetom
Racionaliizacuja rada
3. alternativa
Šum. komuniikaaije
Na d r vn o -in d u s trijiskom odsjieiku nastava


semestar
Viša matematika
Kemija
Analitička kemija
Dendrologija (s osnovima, botanike)
üeskriiptiva
Politička ekonomija
Teorijska mehanika
Osnovi geodezije s tehničkim računanjemPredvojnička obuka


J


... _


i


semestar


Uzgajanje šuma (sa zaštitomAnatomija drva
Tehnologija drveita
Opće strojarstvo
Elektrotehnika
Tehnička mehanika
Građevinarstvo
Predvojnička obuka


semestar
Eksploatacija šuma
Strojevi za transport i dizala
Radni strojevi (za drvo)
Sum. kemijska tehnologija
Zaštita drveta
Industrijske vodogradnje
Dendometrig´a (s uređivanjem šuma)
Knjigovodstvo
Predvoijniička obuka


šuma)


* Izborno : it. j . slušač mora predmete iz koje od slijedećiiih alternativa uzabrati
(a s izborom se mora saglasiitii Šum. Odjel), upisatit i polagati:
464