DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 31     <-- 31 -->        PDF

1


Na šumsko-gospodarskom odsjeku nastava se izvodi po slijedećem


planu:


semestar I.
4 + 3


Botanika
Viša matematika


4+2
Kemija 4+3
Politička ekonomija 2 + 0
Meteorologija i klimatologija 2+1
Deskriptivna geometrija; 4+2
Teorijska mehanika
Geodezija
Petrografija i geologija
Predvojniička obuka 2+0


22 + 11


(33)
semestar III.
Pedologija 3+ 2
Dendrologija 3+1
Sum. entomogija 2+ 2
Geodezija 3+ 3
Tehnologija drveta 2+ 0
Tehnička mehanika 4 + 2
Anatomija drva 3+2
Sum. fitopatologija —
Genetika —
Lovna privreda —
Predvojniička obuka 2+ 0


22+12


(34)
semestar V.
Sum. fitocenologija 2+ 0
Uzgajanje šuma 5+ 3


Iskorišćavanje šuma 4 + 2
Dendometrija (s biometrikom) 4 + 1
Sum. građevinarstvo 2 + 1
Sum. strojarstvo 2 + 1
Lovna privreda 2+ 1
Prerada drveta —
Predvojniička obuka; 2 + 0


23+9


(32)
semestar VII.
Zaštita šuma 2 + 0Uređivanje šuma 4+ 0


Sum. melioracije 2 + 0Sum. komunikacije 4 + 3Uređivanje bujica (s vodogradnjama) 2 + 2Ekonomski osnovi proizvodnje 4+ 4Ekonomika šumarstva 3+ 0Organizacija i poslovanje šum. privrede 2+ 0


463


II.
4+2
4+2
4+0
2+0
2+1
1+2
3+1
2+0


22 + 8


(30)
IV.
3+2
2+2
2+2
3+3
2+0


—i

3+2
2+0
l + li
2 + 0


20+12


(32)
VI.
1+2
5+3
4+0
3 + 21
2+2
2+1

2+0
2 + 0
21 + 10
(3D


VIII.
2 + 1
4 + 2
2+0
4+3
2+2
2 + 1

2 +li