DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Sarajevska konferencija


Nastavni plan iz 1947 nastao je zapravo na izričito traženje operative.
A operativa se i prva počela tužiti na taj plan time, da šumari, školovani
pretežno samo biološki, ne mogu zadovoljti potrebe, koje se na njih
stavljaju u praksi. Mladim šumarima, koji su svršili biološki smjer, povjeravani
su u praksi i građevinski i slični zadaci, a tehničke predmete
uopće nisu slušali!


Održavani su sitoga najprije brojni sastanci unutar fakulteta, zatim
s predstavnicima operative. Raspravljano je o liku šumarskog inženjera,
koji praksa traži, i u vezi toga o potrebi i liku novog nasi, plana.


Šumarski odjel Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Sarajevu dao je
korisnu inicijativu, da se zajedno s predstavnicima operative sviju narodnih
republika održi u Sarajevu prva interfakultetska konferencija šumarskih
fakulteta odnosno šum. odjela u zemlji. Konfeirencija je i održana
19—21 IX 1951. Usvojena je bifurkacija, ali različita cd one iz 1947 god.
Operativa je postavila parolu »do i od osovine javnog saobraćaja«. Šumar
prvog smjera osim uzgoja, osim bioloških komponenata, da treba rukovoditi
i eksploatacijom, graditi i uzdržavati šum. (transportna sredstva,
zgrade, bujice i t. d. Tri su komponente, iz kojih treba da se njegovo
studiranje sastoji: biološka, tehnička i ekonomska. Osim takovog šum.
inženjera neka se na jednom ili na dva fakulteta uvede poseba n odsje
k za odgoj drvno-industrijskih inženjera, koji će biti stručnjaci sam o
za drvn u industriju, koji u šumu uglavnom ne će ni zalaziti. Šum. proizvode
preuzimati će od šumara prvog tipa na osovini javnog saobraćaja
(odatle lozinka »do i od osovine«). Dakle prvi tip šum. inženjera bio bi
zia uzgoj, upravu, eksploataciju, šum. ekonomiku, a drugi tip za drvnu
industriju (a ne i za razne tehničke radove unutar šuma — transportna
sredstva, građevinarstvo, bujice, vodogradnje i si. — kako je to bilo po
bifurkaciji iz !947).


Rezultat navedenih rasprava, a napose plodne interfakultetske konferencije
u Sarajevu, uglavnom je nastavni plan, koji se niže iznosi u
cijelosti.


U pogledu ekonomske skupine predmeta sarajevska konferencija jie
zaključila, da se posebno sastanu nastavnici tih predmeta. Njihov sastanak
je održan u Ljubljani početkom 1952.


U svome novom nastavnom planu zagrebački fakultet je prvi smjer
studija nazvao ne više »šumsko-uzgojni« nego »š um s k o - g o sp o d a r-
ski« a drugi smjer »dr vno - indu s t r ij s ki« (a ne šumsko-industrijski).
´


s
NASTAVNI PLAN


Šumarskog odjiela Poljoprarvredno-sumarskoig fakulteta u Zagrebu


1.
Šumarski odjel dlijeüä se na dva odsjeka: a) šumsko-goispodarski1 i b) drvno-diadustrijski.
{


462