DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO DRUŠTAVA ŠUMARSKIH INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 7 6. OKTOBAR I NOVEMBAR GODINA 1952


Ing. Dušan Đukić (Zagreb)


NACIONALNI PARK »PLITVIČKA JEZERA«
(PROBLEMATIKA I UREĐENJE)


Uvod


Uslijed naglog porasta proizvodnih snaga sve jače zadiranje ljudskog
društva u prirodna bogatstva radi njihovog iskorišćavanja diktiralo jpotrebu u cijelom svijetu a i kod nas, poduzimanja stanovitih mjera u svrhu
zaštite prirode i prirodnih rijetkosti. Jedna od takovih mjera je proglašenje
nekojih područja nacionalnim parkovima. Kod nas je medu prvima
proglašena Paklenica nacionalnim parkom, a odmah poslije toga radi svojih
naročitih ljepota i rijetkosti proglašena su i Plitvička Jezera nacionalnim
parkom Zakonom U br. 22 od 8. IV. 1949 god. (Narodne Novine broj 29
od 9. IV. 1949 god.).


Na osnovu točke 2 člana 52 Zakona o šumama N. R. H. donijela, je
Vlada N. R. H. »Uredbu o upravljanju nacionalnim parkovima« broj
116/1950 od 5. I. 1951 god. (Narodne Novine broj 3 od 11. I. 1951).


Ministar šumarstva N. R. H. na osnovu ovlaštenja iz stava 2 člana 2
Zakona o proglašenju Plitvičkih Jezera nacionalnim parkom, u suglasnosti
s predsjednikom Vlade N. R. H., donio je rješenje pod brojem 909/1951
od 14. II. 1951. o određivanju granice nacionalnog parka (Narodne Novine
broj 12 od 19. II. 1951). Ukupna površina parka iznosi oko 14.551 ha.


Na temelju prednjih odredaba osnovana je na terenu Uprav a n acionalnog
parka sa sjedište u Plitvičkom Ljeskovcu,
koja je počela radom 1. I. 1951 god. Na čelu Uprave postavljen je šumarski
inžinjer. Uprava je bila pod neposrednim rukovodstvom Ministarstva; šumarstva,
a kasnije poslije ukidanja Ministarstva, pod Glavnom upravom
za šumarstvo. Kod Ministarstva šuma bio je osnovan Stručni Savjet, koji
je radio po odredbama »Uredbe o Stručnim Savjetima pri organima Vlade
Narodne Republike Hrvatske«.


435