DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Geodezija II.
Tehnička mehamiika
2+ 3

2+ 3
2+2
2 + 3

2+ 3
4+2
Sum. entomologija
Tehnologija drveta
Sum. kenrljska ´tehnologija
Predvojnička obuka
~
_

2+ 0
-^


2+ 0

3+1

2+ 0
2 + 1
3 + 1
3+1
2 + 0


19+12 15 + 13 17 + 9 19+9
(31) (28) (26) (28)
, Sem. V. VI.
Odsjak B T B T
Sum. fitocencloglija
Uzgajanje šuma
Šum. entomologija
Iskorišćivanje šuma
Dendometrija
Politička ekonomija
Opće i šum. strojarstvo
Građevinarstvo
3+0
5+3
3+1
4 + 0
3 + 3
2+ 03+1

4+ 0
3+3
2+ 0
5 + 2
3+ 3
1 + 1
5 + 5
2+2
4+0
3+2
2+ 03+0

4+ 0
3+2
2+ 0
3+3
3+2
Sum. transportna sredstva — 2 + 2 — 2 + 2
Lovna privreda
Sum. fitopatologija
Predvojnička obuka
2+ 1

2+ 0


2 + 0

2 + 2
2+ 0

2 + 1
2 + 0


24+8 24 + 11 21 + 12 24 + 10


(32) (35) (33) (34)
Sem. VII. VII I.
Odsjeik B T B T
Zaštita šuma 2 + 0 2+ 0 2 + 0 2+ 0
Sum. melioracije
Uređivanje šuma
Mehanička preradaVodogradnje
Uređivanje bujica
drveta
2+0
4+2
3+1
4 + 2
2+2


4+2

3 + 3

2 + 2
Sum. transportna sredstva
Sum. knjigovodstvo
Sum. ekonomika

2+ 0
2+ 0
4 + 4
2 + 0
2+ 0

0+ 2
44-1
4 + 3
0+2
4+1
Organizacija šum. gospodar. 2+ 0 — —. —
Organdz. šum. industr. poduzeća
.Planiranje u šumarstvu
Fotogrametrija i aerofofotaksacilj
Predvojnička obuka


a —
2+ 0
2+0


2 + 0

2+ 0
2 + 2
2+ 0

2+2

2 + 0
16+4 23 + 9 ´ 16 + 7 19+13
(20) (32) (23) (32)


Po gornjem nastavnom planu prva godina studija bila je zajednička
za oba odsjeka IB. i T.). Odvajanje je nastupalo tek sa trećim setm^isttroni.


Dužnost mi je pripomenuti, da gornji nastavni plan nije sasvim točno
jednak onome iz 1947. god., već je malo izmijenjen. Izmjene su izvršene
1948 do 1950.


Navedeni plan vrijedi u šk. godini 1952—53 još za zadnja dva godišta,
dok prva dva godišta već studiraju po novome planu, koji će niže
biti prikazan.


461