DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 20     <-- 20 -->        PDF

time što se nadzemni delovi biljke veoma brzo razvijaju, proporcionalno
je i brzina razvoja njenog koirenovog sistema. Poznato je da Robinija pod
normalnim uslovima razvija jaku žilu srčanicu. Pored ove žile razvija se
veoma jak splet Horizontalnih žila, koje se prostiru na dubljim na cea
25—30 cm pod površinom tla. Promatrajući u Deliblatskom pesku, konstatovao
sam da se postrane žile Robinije kod jednog starijeg stabla razvijaju
u potporne žile u dužini od 1,5—3 metra duljine i da vrše mehaničku
funkciju konsole, te usled itoga, presek prima oblik nepravilnog elipsoida/,
dok produljenje tih žila zadržava skoro kružni presek i vrši mehaničku
funkciju zateznih užeta (konopa). (Vidi sliku 1.)


Slika i.


Obzirom na to da je Robinija otporna prema vetru, a pored toga što
je brzorasna vrsta koja ima veliki otrošak na hranjivim tvarima, duljina
positranih je žila na tlu srednjeg boniteta skoro ravna visini stabla. Posmatrao
sam na Deliblatskom pesku da su rubna stabla sastojina koja su
stajala na III. i IV. bonitetu tla (po Ajtaju), razvijala postrane žile do 20 m
duljine, dok je srednja visina stabla bila oko 16 m.


Ako posmatiramo kako se razvijaju žile kod stabla Robinijiei koja
raste usamljeno, videćemo da se postrane žile, njih 4—7 na broju, zvezda-.
sto razilaze od stabla, premašujući znatno rub krošnje. Ako pak posmatramo
razvoj žila u drvoredu Robinije ili kod ruba sastojine, videćemo da
se žile uglavnom razvijaju u pravcu površine okolnog tla, koje nije obraslo
drvećem. (Vidi sliku 2 A i B.)


452