DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 19     <-- 19 -->        PDF

područje. Osnovni principi gospodarenja sa sumama. Usporedba sa Švicarskim
nacionalnim parkom. Rekreacia. Putevi i ceste. Izgradnja za potrebe
šumarstva, zaštite, naučnih istraživanja, rekreacie, ugostiteljstva i
turizma. Potrebno cea 600,000.000.— din. kako treba graditi na području
nacionalnih parkova. Dva gledišta — turizam i zaštita u suprotnosti. Iskustva
iz USA. Dosadanji radovi na zaštiti i naučna istraživanja. Zaključna
napomena.


LITERATURA:


1. Brunies Stefan: »Der Schweizerische Nationalpark« Basel; 2. Brzezinski
Waclaw: Nowa polska ustawa o ochronie przyrody« Chronmy przyrode, Ojezysta br.
7/8 God. 1949; 3. Feiss Carl: »National park and monument planning in the United
States«. The Town Planning Review vol. XXI No 1 april 1950; 4. Hausendorff:
»Schorfheide« Zeitschrift für Weltforstwirtschaft, knjiga III, sveska 11/12 god. 1936;
5. Koch Ferdo: Tumač geološkoj karti Plitvice razmjera 1:75.000; 6. Meisinger Augustin:
»Praktische Naturdenkmalpflege«. Natur und Land — sv. 1/2 god. 1952; 7. Mikulski
St. Jözef: »Projekt miedzynarodowej nomenklatury pojeć ochrona przyrody«,
Ochrona przyrody — Krakov 1950; 8. Papanek František: »Lesne Hospodarstvo
v USA« god. 1948; 9. Parke N. William: »Proper Planning of Campgrounds and
Picnie Areas«, Journal of Forestry — god. 1952. broj 8; 10. Petitmermet M: »Les
forets du Pare national Suisse«, Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen Nr. 8/9
God. 1951; 11. Pevalek Ivo: »Biodinamika Plitvičkih Jezera i njena, zaštita«, »Zaštita
istraživanjima oko Plitvičkog Ljeskovca, Velike Poljane i Jezera Ciginovac na poprirode
« sv. 1., god. 1938; 12. Pevalek Ivo: »Oblici fitogenih inkrustacija i sedre na
Plitvičkim Jezerima i njihovo, geološko znamenovanje«, Spomenica u počast prof.
dr. Gorjanović Krambergera; 13. Poljak Josip: »Izvještaj o izvršenim geološkim
druČju nacionalnog parka Plitvička Jezera; 14. Rüedi K.: »Moderne Waldwirtschaft
und Naturschutz«, Sweizerische Zeitschrift für Forstwesen Nr. 8/9, god. 1951; 15.
Simm Kazimierz: »Ekologia a ochrona przyrody«. Ochrona Przyrody — Krakov 1950-16.
Vischer Wilhelm: »Naturschutz in der Schweiz«, Sweizerische Naturschutzbücherei
band 3-1946.
Ing. Pavle Rupert;


JEDNA RACIONALNA METODA POŠUMLJAVANJA
LAKIH TALA


Ovim svojim kratkim prikazom htio bih pokazati kako se može pojeftiniti
pošumljavanje peskulja i lakih šumskih zemljišta, sadnjom bagrema
(Robinije pseudoaceacije), a iskorišćavajući pravilno njegova biološka
svojstva.


Ovaj metod rada predviđa sadnju bagrema na pruge većih međusobnih
rastojanja, i kasnije kompletiranje tako stvorene kulture prerezivanjem
te povređivanje žila radi dobijanja izdanaka i stvaranja potpunog


sklopa.
Pre nego što bi prešao na objašnjenje metodike rada po ovome predlogu,
mislim da je potrebno da ukazem na izvesna svojstva koja poseduje
Rohnija. Poznato je da je Robinija sadena na terenima:, koji odgovaraju
njenim biološkim zahtevima na tlo i klimu, veoma brzorasna vrsta. Samim


451