DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 18     <-- 18 -->        PDF

radu i na tome do sada postigle velike rezultate. Tu je Amerika, Belgija,
Švedska, Poljska, Rusija, Italija, Engleska i Francuska. Svaka ima svoje
specijalno obilježje: i metode rada. Mi ih ne želimo kopirati u svemu, jer
imamo svoje specijalne uslove razvoja i današnje naše društveno uređenje
pruža nam velike mogućnosti da se to pitanje pravilno< riješi.


Nacionalni park Plitvička Jezera nema samo za nas važnost već kao
jedinstveni i jedini primjer velebnog stvaranja prirode u svijetu međunarodni
značaj. Zato će vremenom i dobiti karakter Međunarodnog nacionalnog
parka i mi smo dužni prema ostalom svijetu da ga zaštitimo i unapređimo
za buduća pokoljenja. Grešaka je bilo dosta i vrijeme je, da se one
uklone dok ne bude prekasno.


Austrijanac A u g u s t i n M e i s i n g iel r u jednom svom referatu


na zasjedanju Zaštite prirode u Krimml u kazao je vrlo dobre misli:
;Gotovo svako umjetničko djelo, koje je stvorila ljudska ruka, zaštićeno
je zakonom. Ako se iz objesti uništi, plaća se visoka globa, iako mi danas
možemo svako umjetničko djelo, ako bi bilo uništeno^ opet izraditi ili bar
oponašati. Međutim umjetnička djela prirode nisu bila zaštićena, ma da
nijedan čovjek na svijetu ne bi mogao kopirati na pr. drvo staro viš© stotina
godina, a kamoli stvoriti ga. Ako se takovo djelo uništi, izgubljeno je
za vječita vremena. Nažalost, ne može nitko da vječito uzdrži takovo čudo
prirode. Pa ni uz nabolju zaštitu. Kod drveća i drugih raslina možemo
samo spriječiti prijevremeno propadanje ili uništenje sa strane čovjeka.
Možemo im samo produžiti život. A to je i glavna svrha prirodnih spomenika:
mi hoćemo da: mnoge vrijedne prirodne tvorine, koje danas još poznajemo,
sačuvamo što možemo duže za buduća pokoljenja. Ali mi hoćemo
i današnjoj generaciji da pokažemo postojeća čuda prirode, hoćemo da ih
na njih upozorimo i da ih na taj način dovedemo bliže prirodi i njihovom
zavičaju.«


Nastojao sam da u ovom kratkom prikazu donesem pregled o jednom
dijelu zaštite prirode kod nas u nacionalnim parkovima, a potanje o Nacionalnom
parku »Plitvička Jezera«. Pitanje zaštite i problematike j»e vrlo
složena, pa će nam rezultati započetih istraživanja dati pravac, kojim treba
da krenemo, da taj prekrasni biser naše domovine sačuvamo na dobro naroda
i naših pokoljenja.


Kratak sadržaj


Autor daje kratak prikaz o jednom načinu zaštite prirode — o nacionalnim
parkovima, a potanje o nacionalnom parku »Plitvička Jezera«. Spominje
zakon i uredbu o upravljanju nacionalnim parkovima. Osnivanje
uprave i sastav Stručnog Savjeta i njegov djelokrug rada. Detaljnije o zaštiti
prirode u svijetu i nomenklaturi. Osobine i karakteristike nacionalnog
parka »Plitvička Jezera« i kategorije zaštite objekata: sedrene barijere,
sedru, sedrotvorce (mahovine i alge) i treset, spilje ispiljski organski svijet,
erozijski i denudacijski oblici korita Plitvičkih Jezera, izvori i vodotoci,
vodeni bazeni (jezera) i slapovi, karakteristični dijelovi terena kao
što su vrtače, stijene, glavice i grebeni, šume nacionalnog parka, livade i
proplanke kao i njihovu neposrednu blizinu, faunu, floru i vegetaciju, spomenici
iz NOB-e i spomenici kulture. Uže zaštitno područje i šine zaštitno


450