DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Öd strane Instituta za slatkovodno ribarstvo obavljao je u toku 1051.
i 1952. god. istraživanja faune jezera — naročito pastrve Zdravk o Ta1
e r ihtiolog.


Po zoološkim prilikama, naročito gmazova, obavljao je u ove dvije
godine istraživanja prof. Mila n Kama n direktor Zoološkog muzeja.
Istraživanja o sedri i sedrotvorcima obavljao je u toku 1951 i 1952 god.
dr. Iv o P e v a 1 e k prof. polj. šum. fakulteta.
Istraživanja o kukcima — potkornjacima vršio je dr, Ž e 1 j k o K o v
a č e v i ć prof, polj, šum. fakulteta.
Istraživanja o zaštiti faune obavljali su od strane Instituta za šumarska
istraživanja u toku ove godine ing. S r d i ć i dr. R o r.


Za sve vrste istraživanja potrebna je solidna gospodarska karta u razmjeri
1:10.000 sa izohipsama. Radi toga povjereno je stručnoj ekipi Geodetskog
odjela Tehničkog fakulteta (prof. dr. ing. Čubranić sa asistentima)
triangulacija III. i IV. reda na cijelom području parka vezana na državnu
izmjeru, koja će biti ovih dana završena. U mjesecu novembru kada padne
lišće snimiće Geografski Institut Jug. Armije avionsko snimanje cijelog
područja parka, da se mogu dobiti podaci za aerofotogrametriju i izradu
karata. Područje jezera bit će snimano u većem mjerilu iz manje v´s^e, da
se dobiju točnije sve barijere i slapovi te jezera. Ova snimanja bit će od
velike važnosti za praćsn^e promjena na jezerima i morat će se ponoviti
barem u periodama od 50 god. Prva veća snimanja obavljena su prije 50
god. od strane prof, dr .Gavazzia sa ondašnjim primitivnim alatom, koji je
bio onda na raspolaganju.


Šumarska istraživanja nisu se mogla nažalost obaviti, jer se očekuje
najprije ova karta, koja će u znatnoj mjeri olakšati taj rad.


Prof. Ferd o Č u 1 i n o v i ć piše studiju o historijskim dogođajima
na području parka od ranih vremena i Vojne Krajine, do najnovijih događaja
za vr:jeme Narodno Oslobodilačkog rata.


U toku ove godine vršena su i istraživanja o spiliama na području
parka te flori i fauni spilja, koja je obavljao drug Redenšek sa svojom ekipom.


Sva ta istraživanja i rezultati služit će za donošenje pravilnih odluka


o zaštiti parka i poduzimanju mjera za unapređenjem i dovađanjem što
bliže prvotnom stanju.
Već iz dosadašnjeg materijala, elaborata i ekspertiza moći će izdati
prvi svezak »Monografije o Plitvičkim Jezerima«, koja se namjerava izdati
početkom iduće godine i koju smo dužni dostaviti službi nacionalnih parkova
u Sjedin´enim američkim državama, Belgiji, Švicarskoj i Austriji od
kojih smo dobili znatan materijal o njihovim iskustvima i pomoć u radu.
Kod istih postoji veliko interesovanje za naš nacionalni park i sa nestrpljivošću
očekuju se prvi svezak monografije.


Zaključne napomene.


U ovom se prikazu radi kratkoće vremena nije mogla obraditi detaljno
sva problematika. Pitanje pravilnog rješenja organizacije same upravedjelokruga njenog rada bit će obrađeno u posebnom referatu.


Pitanje zaštite prirede pokrenuto je u svijetu još prije prvog svjetskog
rata. Na prvom mjestu bila je Švicarska. Ostale zemlje pristupile su tom


449