DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Oosadanji rad na zaštiti.


Uprava parka započela je sa radom 1. I. 1951. i već u svom početku
imalo je niz slabosti kao i svako novo tijelo. U prvom redu broj osoblja
bio je u svemu 13 zajedno sa čuvarskim osobljem. U toj godini ukinuta je
i šumska milicija, pa se zadatak na zaštiti povećao. Lugarsko osoblje je
vrlo slabo, kako u stručnom pogledu, tako i u borbi sa šumskim prestupnicima
i odbijanju navala, naročito iz Kordun a i Bosne . Čuvanje
samih jezera i njihova zaštita, radi tako malog broja osoblja i još tomu
nekvalifikovanog, nije bilo obuhvaćeno. Na samom području parka uprava
nije bila jedina vlast i upravljač.


Turizam je vodio svoju politiku, koja nije bila u skladu sa zaštitom.
Kotarski Narodni Odbor u «Titovoj Korenici nije pomagao upravu baš u
nijednom pitanju, a naročito uklanjanja vlastite pilane i ostalih problema.
Taj raskorak nije se ni do danas mogao ukloniti i došao je već u takov stadij,
koji zahtijeva hitno rješenja. Nijedan zaključak Stručnog Savjeta u pogledu
zaštite, kojemu je trebalo dati podršku od prednjih tijela, nije proveden.
Zaključci Stručnog Savjeta ostali su mrtvo slovo na papiru. Stručni
Savjet izradio je nacrt »Pravilnika o održavanju Nacionalnog parka Plitvička
Jezera« ,koji bi barem u glavnim crtama regulirao odnose i poslužio
zaštiti. Međutim isti je ostao iz nepoznatih razloga neriješen.


U današnjem stadiju našega razvitka pokazuje se potreba za hitnim
donošenjem zakona o održavanju Nac. parka jer Pravilnik ne može riješiti
sva pitanja.


Na području nacionalnih parkova ograničena su mnoga prava i djelovanja
koje obični zakoni daju ljudskom društvu. Nacionalni parkovi su
takova mjesta, gdje se ima sačuvati prirodni izgled i biološka ravnoteža
u svom prvobitnom obliku. Radi toga to područje mora imati svoj poseban
režim i zakonske odredbe koje su obavezne za svakoga.


Smatrajući pitanje vode i njezine zaštite kao primarno i na prvom
mjestu, Uprava za šumarstvo pristupila je odmah istraživanjima u tom pogledu.
Hidrološka istraživanja obavljena su od strane ing. M i 1 i v o j a
P e t r i k a profesora tehničkog fakulteta i ekipe od 12 studenata. Uz tu
ekipu vršio je biološka istraživanja dr. Hink o Emil i tada šef biološkog
laboratorija higijenskog zavoda i dr. ing. Hrvoj e Ivekovi ć
profesor Farmaceutskog fakulteta i ing. Luk a Dančevi ć šef sanitarno-
tehinčkog laboratorija Higijenskog zavoda za kemijska istraživania.
Uporedo sa tim istraživanjima, organizirala je Uprava hidrometeorološke
službe pri Vladi NRH stalna mjerenja vodostaja i brzine vode (ing. Marko
Frangeš) kao i osnutak klimatološke opažačke stanice (prof. Beirislav
Makjanić).


Radi poznavanja geoloških prilika u Plit. Ljeskovcu i Velikoj Poljani u
svrhu pravilne izgradnje i lokacije objekata u 1951 god. obavljao je dr.
Josi p Polja k viši naučni saradnik i ravnatelj Geološkog muzeja geološka
istraživanja.


Da bi se moglo vršiti pravilno projektovanje novih objekata, vodeći
računa o tamošnjim građevnim oblicima, vršio je istraživanja na terenu
arh. A. Freudenreich. Prof. Berislav Makjanić izradio
je studiju »Prilog kliniatografiji Plitvičkih Jezera«


448