DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Jezercu i između turističkih paviljona na Velikoj Poljani, narodne gostione
i hotel na Mukinjama, centralni, kasino i restauraciju sa prostorijama za
recepciju, poštu, dežurnog milicionera, sanitarnu službu, brijačnicu, manju
trgovinu sa toaletnim potrebštinama i narodnim rukotvorinama i u sklopu
istog 50 hotelskih soba za noćenje, sagraditi jedan stambeni paviljon na Velikoj
Poljani kapaciteta 50 kreveta, garažu za osobne automobile turista
na Velikoj Poljani, i Plitvičkom Ljeskovcu i nekoliko manjih bifea: kod
spilja u kanjonu Korane, kod Labudovca i na izvoru Crne Rijeke. Sva ta
izgradnja stajala bi oko 267,000.000.— din. i za sada mogla bi pokriti potrebe.


Tim svotama trebalo bi još dodati oko 70,000.000.— din. za prebacivanje
i rekonstrukciju prilazne ceste, pa u glavnim crtama možemo računati
da bi za sada kod najnužnijeg uređenja nacionalnog parka trebali oko


600,000.000.— din.


Po prioritetu gradnje valjalo bi najprije izgraditi naselje na M u k i nje-
Jezerc u (šumarsko i turizma) zajedno sa vodovodima i kanalizacijom
na Velikoj Poljani i Plit. Ljeskovcu, te dovršiti
započeti hotel (objekt Habsrle) i izgraditi 5 lugarnica na prilaznim mjestima
u park (Kuselj, Poljanak, Bab:n potok, Končarev kraj i Prijeboj) radi
hitnosti zaštite i sprečavanja krađa i nepovlasnim sječama u parku. Nakon
toga očistiti i odstraniti sve objekte sa Velike Poljane, osim paviljona
Ostrogović, Haberle, Strižić i restauracije Strižić te novog paviljona sa
skupnim ležajima. Istovremeno pristupiti izgradnji centralnog kasina.


Kod određivanja lokacija za pojedine objekte na Velikoj Poljani, mora
se imati u vidu i geološki sastav tog područja. Po nalazu dr. Josip a
Poljak a višeg naučnog suradnika i ravnatelja Geološkog muzeja u Zagrebu,
navedeno područje pruža povoljne mogućnosti za izgradnju raznih
građevnih objekata, pošto bi temeljenje tih objekata bilo u vapnenačkim
stijenama znatne nosivosti i opterećenja. Vapnenački slojevi malog su
pada prema sjeveroistoku, što mnogo doprinosi stabUitetu cjelokupnog terena.
U morfološkom pogledu teren ravni Velike Poljane nije posve besprikoran.
Blizina zasjednog pravca i tektonski pokreti koii su se zbili uz taj
ras´ed odrazili su se u jakoj razlomljenosti vapnenačkih stijena područja
Velike Pol´ane. Razlomljenost vapnenačkih masa razlogom je, da ie na površini
ravni došlo do stvaranja ponikava i dolova. Dna tih ponikava redovno
su povezana s pukotinama, koje vode u duboko podzemlje. Pošto
većina ponikava i danas vrši odvodnju oborinskih voda toga područja, to
je nužno kod gradnje voditi o njima računa. Svako lociranje objekta treba
tako izvesti, da se izbjegne po mogućnosti slučaj, da
ponikva dođe unutar građevno g objekta. Ako sie tome
ne može izbjeći, tada je nužno odnosno ponikvu učiniti neaktivnom t j.
temeljito je zasuti. Opasnost od ponikava sasto´i se u tome, što vode, koje
prolaze kroz dno ponikve u unutrašnjosti, stalno proširuju erozijom i koroz´jom
pukotine, a u koliko su ove u vezi s većom šupliinom, tada ob´čno
dolazi do urušavanja i proširenja ponikve. Kod toga urušavanja mogu stradati
i objekti, koji se nalaze u neposrednoj blizini ponikve. Stog a je
posve neispravna sugestija, da bi se krovišnekućne vode objekta odvodile u ponikve. Time bi se
pospješilo proširivanje pukotina, koje su povezane prema gore s ponikvama,
a prema dolje s eventualn´m pećinama i pećinskim kanalima, što bi
dovelo do urušen ja ponikava. Obzirom na geološki sastav terena ravni Ve


m