DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 12     <-- 12 -->        PDF

nosti od stare cea 500 metara istočno i u glavnom paralelno uz staru cestu.
Takvo rješenje smatram da nije dobro, jer bi nova cesta išla preko Kos e
i Rječice do Velike Poljane i ugrožavala taj kraj, koji je od
velike važnosti za zaštitu faune (naročito medvjeda) koja se tamo vrlo
rado zadržaje, jer joj odgovaraju us lovi razvoja. Potpuno zapustiti staru
cestu, koja i onako nije u neposrednoj blizini jezera, te povrat u prvotno
stanje, mislim da se ne će moći provesti, a niti nije potrebno, pošto se vožnjom
ne ugrožavaju zaštićeni objekti.


Švicarski nadšumar K. Rüedi iz Aarau-a u svom članku »Moderno šumarstvo
i zaštita prirode« spomin*e: »Naročito opustošeno djeluju putevi
pored obala, jer poremećuju prirodnu vezu vode i zemlje i uništuju živa
bića koja su na takova mjesta upućena. Najžilavije se valja braniti o d
izgradnje puteva ili cesta neposredno duž obale:
njih treba izvesti daleko od obale«.


Potpuno se slažem sa tim gledištem, ali u našem slučaju ne radi se o
novim cestama, već o postojećim starim, koje su tu i koje se ne
mogu staviti u prvotno stanje i zasuti. Te ceste treba samo uzdržati u dobrom
stanju i odobriti niima samo saobraćaj osobnim autima i kolima.
Ostali teretni saobraćaj imao bi da ide okolo cestom preko Priieboja. Zapadna
obala jezera je u mnogo povoljnijem stanju pošto nema puteva i cesta
uz obalu i prirodno stanje može se zadržati.


Izgradnja,


Na području parka nužno je provesti plansku izgradnju raznih objekata,
koju možemo razvrstati u 2 glavne grupe:
a) šumarska izgradnja zajedno sa objektima za zaštitu i naučna istraživanja,


b) turistička izgradnja za potrebe rekreacie i ugostiteljstva.


Za potrebe šumarske izgradnje, zaštite i naučnih
istraživanj a treba izgraditi upravu Nacionalnoj? parka sa mab´m
muzejima na Velikoj Poljani, stambene paviljone za osoblje uprave parka
na Mukinjama — Jezercu, deset lugarnica za ci´elo područje parka, laboratoriju
za naučna istraživanja na Kozjaku, mrjestilišta ^potreb ? na Kozaku
i Pročćanskom jezeru, spremišta za čamce na Kozjaku i Prošćanskom
jezeru sa malom radionicom za popravak čamaca, garažu za vozni
park uprave, hranib´šta i skloništa za divFač, vodovod i kana´-z^evu na
Ve´ikoj Poljani i P´iVičkom Ljeskovcu, opernu i školu na Mukinjama —
Jezercu, popravak i uzdržavanje svih šumskih puteva sposobnih za kolski
saobraća´, provedbu elektrifikacije svih turiš´ičkih nasel´a na Velikoj Poljani,
Mukinja Jezercu i Plitvičkom Ljeskovcu te izgradnju otvorenih ognjišta
i m´esta za logorovanje, onskrbu vodom i sanitarnim uređajima. Sva ta
izgradnja stajala bi oko 263,009.000.— din.


Za potrebe rekreacie, ugostiteljstva i turizma treba
izgraditi: započeti hotel u Plitvičkom Ljeskovcu, stambene paviljone za
osoblje hotelskog poduzeća zaposlenog na Velikoj Poljani u Mukmjama-
Jezercu, gospodarske zgrade (pekara, klaonica, peradarnica, praonica,
staje za svinje i krave i t. d.) na Mukinjama Jezercu, hotel sa skupnim
ležauma za potrebe škola, sindikata i masovnih posjećivanja kapaciteta
200 kreveta na Mukinjama Jezercu, puteve u novom naselju na Mukinjama


^ 444