DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1952 str. 11     <-- 11 -->        PDF

tom cestom na Veliku Poljanu u središtu parka. Tu novu cestu
treba izgraditi s razloga, što je žiteljima sela Bi g in a Poljan a zabranjen
put kolima preko Labudovačke barijere radi zaštite
iste, te je postignut sporazum za mogućnost prilaza u Plitvički Ljeskovac novom
cestom. Na početku ceste kod želj. stanice Javornik s istočne strane
pruge treba izgraditi planinski hotel sa oko 20 soba za prenoćišta, restauracijom
i svima odgovarajućim prostorijama i garažom za autobus gdje bi
putnici imali mogućnost noćenja i prehrane, a mogao> bi služiti i za zračno
lječilište u Lici. Poznato je da u našoj Republici ima vrlo malo zračnih planinskih
oporavilišta za kojima je velika potreba i da većina interesenata
odlazi u Sloveniju. Takav hotel bezuvjetno bi dobro radio i u znatnoj mjeri
povoljno utjecao na platni bilans hotelskog poduzeća u Plitvicama. Prednjim
pravcem jasno je da bi se odobrio samo putnički saobraćaj autobusom
uprave parka i osobni automobili, a nikako teretni saobraćaj kamionima.
Saobraćaj kolima žiteljima sela Čorkov a Uval a morao bi se odobriti.
,


Proti ovoga predloga koji je iznesen na sjednici stručnog savjeta, koja
je održana na Velikoj Poljani od 16.—18. III. 1952 god. pao je oštar prigovor
naročito od Dr. P e v a 1 e k a i članova savjeta, da se na bilo koji
način pojača promet duž Lim an a i to neposredno^ uz obalu jezera,
pošto je taj dio najmirniji i najmanje utjecan turizmom i bilo bi protivno
ideji nacionalnog parka, da se ovuda omogući tranzitni promet za Ti tovu
Kor ie nie u preko sela Uvalice. Ovo pitanje trebalo bi
detaljno proučiti i analizirati pošto smatram da primjedba za tranzitni promet
Javornik—Čorkova Uvala—Sužanjska Draga—Plitvički Ljeskovac—
Uvalica—Vrelo—Titova Korenica nije na mjestu. Reguliranje prometa na
području parka bit´ će udređeno posebnim statutom uprave parka, koji će
odrediti smjerove vožnji, vrstu vozila, brzinu za svaku pojedinu cestu i
pravac. Osim toga tom cestom vrši se javni saobraćaj i danas i ne može se
obustaviti.


Posebno pitanje je izmjena današnje državne ceste Slun j — Pli tvice
— Velika Poljana, pošto ista sa prelazom kod Kozjaka
(drveni most) teškim kamionskim saobraćajem za Liku uvelike ugrožava
sadrenu barijeru, koja se stalno oštećuje. Veliki autobusi i kamioni često
se na samoj barijeri prevrću i kako ugrožavaju živote putnika, tako isto
i samu barijeru .To čvorište trebalo bi svakako ukinuti, kolski most odstraniti
i ostaviti samo pješački uski most za prelaz, a barijeru osloboditi teškog
opterećenja kamenom, koji je upotrebljen kod izgradnje ceste. Potreba
za prelaženjem tog poteza i ukidanjem saobraćaja preko Kozjaka,
potvrđuju i najnovija istraživanja, hidrografskih prilika prof. ing. Petrika,
koja su objavljena u toku 1951 i 1952 god. Utvrđeno je, da se jezero Kozjak
sastojalo prije od 2 jezera. Uzdizanjem svojevremeno barijere kod današnjeg
mosta radi ceste, (nasipavanje materijalom) potopljena je srednja
barijera i slapovi u Kozjaku, koji se danas ne vide ali, su prilikom mjerenja
dubljina i izobata jasno utvrđeni. Zato treba proučiti pitanjie nove trase
prelazom Korane ispod Čatrnje i vođenje trase s istočne strane Korane i
Jezera preko Rastovače na Veliku Poljanu,


Po prijašnjem rješenju putne mreže na području parka predviđeno je,
da se na potezu Velika Poljana — Plitvički Ljeskovac
ta cesta, koja vodi uz jezera, napusti i da se napravi nova cesta u udalje


443