DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Autor je ispitao i čvrstoću pokusnog materijala. Iz radova Kollmann aosobito Treudelenburg-a poznato je, da je kod »prešle«, odnosno »pirave«
bukve, daleko više oštećeno dinamička nego statička čvrstoća. Po Kollmann u
je smanjenje dinamičke čvrstoće do 75% Uzorci su za ispitivanja čvrstoće uzimani
prema normama za ispitivanje drveta. Pokusni su isječci iznosili 0,85 X 0,85 X 12 cm,
a uzimani su sa ruba i iz sredine daske. Označimo li čvrstoću neobojenog uzorka iz
sredine daske sa 100, to iznosi isto kod obojenog 76, a kod uzorka sa bijelom truleži
(piravost) 38. Mikroskopska je pretraga utvrdila, da su u uzorcima sa početkom
bijele truleži prilično načete stanične stijenke. Iste su rezultate, sa manjim varijacijama,
dali pokusi sa uzorcima iz drugih dviju šum. uprava.


Zaključak: Dinamička čvrstoća kod bukve može se zaključivati iz obojenosti,


t. j . obojenost bez vidljivih bijelih pruga početka truleži, ne utječe na čvrstoću, naprotiv
vidljive bijele pruge znače osjetljivo smanjenje čvrstoće. Sredstva su zadovoljila,
jer ni u jednom slučaju nije nastupilo osjetljivo smanjenje tih vrijednosti,
ako je premazivanje izvršeno pravovremeno t. j . unutar 10 dana iza obaranja. Prema
tomu ova su sredstva preporučljiva za praksu, ako će bukovi trupci ležati duže vremena
neobrađeni na nepovoljnom mjestu. Ako je mraz, treba sačekati prvi topliji
dan bez mraza. I ako su na čeonim stranama nastupile pukotine, nije bilo pojave
dubljeg prodora gljive putem njih, jer one teško prodiru u poprečnom smjeru. Preporuča
ostavljati što duže bukove trupce (ako je to radi transporta moguće), da se
smanji broj čeonih strana, t. j . ulaznih mjesta. Kod furnirskih i si. trupaca preporuča
da ih ostavimo % m dulje. Najnepovoljnije je ostaviti trupce na sunčanom
zakorovljenom mjestu. Najbolje je zračno, sjenovito i suho mjesto, bez korova.
R. G. B a t e s o n, M. A. Timber drying and the behaviour of seasoned t´mber in
use, 3rd edition, London 1952 (Crosby Lockwood and son, L. T. D. 33 Thurloe street
S. W.7. Sušenja drveta i ponašanje osušene građe u upotrebi, treće izdanje London
1952. godine, str. 143, si. 26 i 3 tablama. Cijena 15 šilinga.
Bateson je nakon 11 godina istraživačkog rada u engleskom Institutu za istraživanja
šumskih produkata (The Forest Products Research Laboratory) objavio godine
1938 knjigu »Sušenje drveta i ponašanje osušene građe u upotrebi« u kojoj je
nastojao odgovoriti na probleme, koji se javljaju kod sušenja drveta i njegove upotrebe
poslije sušenja. Knjiga je ponovno štampana godine 1944. Drugo izdanje je
izašlo godine 1946, a treće revidirano izdanje 1952. godine .


Poslije rata osjeća se u Engleskoj velika nestašica mekog drveta, a počelo se
upotrebljavati i više vrsti tvrdog drveta, koje su do teg vremena bile više manje
nepoznate u Engleskoj, a neke se od tih vrsta i teško suše. Obzirom na veliki skok
cijena drveta, sve više se javlja potreba, da se gubici od sušenja svedu na najmanju
moguću mjeru, primjenom usavršenije tehnike sušenja. Te misli su rukovodile Bateson-
a kad je pripremao treće izdanje. Kod pisanja ove knjige Bateson se je koristio
rezultatima istraživačkog rada engleskog Instituta za istraživanje šumskih produkata
i iskustvom, koje je tamo stekao. Iako se više ne nalazi u tom Institutu, on
je održao kontakt s njime i svojim kolegama u tom Institutu, koji su mu dali —
kako* sam kaže — sugestije, da knjigu učini potpuno savremenom, obzirom na današnje
stanje tehnike sušenja drveta. Bateson je ovu knjigu napisao tako, da je pristupačna
osoblju, koje rukovodi procesom sušenja. U njoj su izloženi lako razumljivim
jezikom principi prirodnog i umjetnog sušenja i tehnika rada. Iako je ova knjiga
pisana za engleske prilike, ona je od velikog interesa za našu praksu, jer su u njoj
raspravljena pitanja, koja se i nama nameću, što se vidi iz sadržaja trećeg izdanja,
koji ovdje donosimo.


Poglavlje I. Zašto je sušenje potrebno. Vlaga u drvetu— Utezanje
kod sušenja — Uravnoteženje osušenog drveta — Sušenje i čvrstoća — Sušenje
i težina — Sušenje i gljive — Primjena zaštitnih sredstava — Ličenje i dovršni
radovi.


Poglavlje II. Sta se događa kad se drvo suši. Postotak vlage — Sušenje površine


— Nejednolično utezanje — Vitlanje — Nejednoliko sušenje — Naprezanje kod sušenja
— Skorelost — Greške od sušenja, pukotine, raspukline, kvrge, unutarnje pukotine,
kolaps — Vlaga uzduha u odnosu na drvo — Opasnost od napada gljiva kod
sušenja.
Poglavlje III. Prirodno sušenje drveta. Sušenje trupaca — Sušenje
stupova i oble građe — Slaganje piljene građe za sušenje. Slaganje bulova. Slaganje


432