DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 86     <-- 86 -->        PDF

c7« Siruette Uttjiznouvsti


^veg-LeÄ dmitaet L´^ulut itam.fi t


GODIŠEN ZBORNIK NA ZEMJODELSKO-ŠUMARSKIOT FAKULTET
NA UNIVERZITETOT — SKOPJE (ŠUMARSTVO) 1951.


Treći godišnjak Zemjodelsko-Šumarskog fakulteta, univerziteta u Skoplju,
objavljuje sleđeće naučne radove nastavnog i pomoćno-nastavnog kolektiva Šumarskog
Otseka:


1. Dr. I. Mina j lov: Korištenje na metodot na najmalite kvadrati pri sostavuvanje
na ednovlezni masovi tablici. 2. Ing. H. Em: Makedonski narodni iminja za
vidovi od rodot Quercus (dabovi). 3. Ing. B. Pejoski : Pridones kon poznavanjeto
na bukovinata vo NR Makedonija. 4. Ing. B. Pejoski : Pridones kon tehnološkoto
poznavanje na crvenata smreka (Juniperus oxycedrus). 5. Ing. B. Kraljić : Pokazatelji
iskorištenja drva u pilanarstvu i tehnički uspjeh pilenja. 6. Ing. P. Šimić :
O anatomskoj građi drveta nekih domaćih i stranih vrsta juniperusa. 7. Ing. K. M inev:
Pepelnicata na dabot (Microsphaera alphitoides Griff, et Maubl.) vo Kičevskiot
reon. 8. M. Radonjić : Prilog izučavanju oblika bukovih stabala.
B. Pejoski
»ŠUMARSTVO« — organ šumarskog društva N. R. Srbije, Beograd donosi
slijedeće:


V broju 1: Peta godina »Šumarstva«; Dr. J. Zubović : Mišljenja o šumi i
šumarstvu; Ing. D. Milo j kov i ć: Razvoj uređenja šuma u Srbiji; Ing. S. Ć i rković:
Značaj šuma za elektrifikaciju;´Ing. R. Milosavljević: Dudovac —
vrlo važan problem za.našu privredu; Ing. M. Perišić : Prilog poznavanju parazitne
mikoflore Kosmaja; Ing. M. Jevtić : Neka zapažanja u vezi sa upotrebom
plavog kamena za suzbijanje fuzarioze u šumskim rasadnicima; In», M. Ljujić :
Reorganizacija uprave državnim šumama u N. R. S.; Dr. D. Stanković : Polietilen
— nova plastična masa — najbolji ambalažni materijal za pakovanje i transport
živih biljaka i biljnih dijelova; A. Jandrić : Organizacija terenskih šumskih jedinica
privrednih rejona; Ing. B. Jovanović : Pančić i naše šume.


U broju 2: Ing. M. Simonović : Neke nepravilnosti kod građenja visećih
žičara u svetlosti teorije; Ing. M. Jovančević : Fenologija i njena primena u
šumarstvu; Ing .D. Popović : Istraživačka delatnost u šumarstvu Srbije; Ing. MVinćenti
ć Genetika u uslovima našeg, šumarstva; Ing. B. Pejoski : Šimšir i
njegova upotreba; Ing. Lj. Marković : Komitet za drvo evropske ekonomske komisije
i njegov rad; Ing. D. Oreščanin : Izvoz drveta iz N. R. Srbije 1947—1951;
Ing. L. Vu j ičić: Učešće drveta i proizvoda od drveta u našem izvozu i uvozu u


I.
polugodištu 1951. godine.
U broju 3: Ing. M. Dudić : Smolaren´je u Srbiji i problemi u vezi s njime;
Dr. M. Knežević : Putevi za povećanje produktivnosti kružnih testera; Ing. N.
Prokopljević : Oblici i vrste radova u šumskoj proizvodnji (proizvodnji drveta
na panju); Ing. D. Draskovic : Povodom introdukcije pitomog kestena u predjelu
Lastra; Ing. S. Jovanović : Mikrobiološko dubrenje šumskih rasadnika i šumskih
kultura; Ing. V. Zupanski : Neki uzroci abrazije (habanja) drveta i mogućnosti
smanjenja ili uklanjanja tih uzroka; Ing. R. Radivojević : Zeleznički pragovi
od cerovine; Ing. M. Ivanović : Uticaj biljnih hormona na oživljavanje reznica
šumskog i parkovskcg drveća i šiblja.
U broju 4: Ing. A Ur banov ski: O proizvodnji, potrošnji i cirkulaciji proizvoda
šumarstva u svetu u posleratnom periodu; Ing. D. Afanasijev : Brzorastuće
vrste (problematika); Dr. D. Stanković : Metodi relekcije, koji se mogu
primeniti u šumarstvu; Ing. Lj. Petrović : Određivanje pravca trase žičare; Ing.


S.
Radulović : Značaj gajenja kiselog drva kod nas.
Ina. Ivan Mikloä
430