DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 85     <-- 85 -->        PDF

1949. pa do prosinca 1951. god. kada je »Gospodarski list« bio fuzioniran s jednim
zadružnim listom u »Novu poljoprivredu«. No od prosinca 1951. opet izlazi
kao Gospodarski list, a uredništvo je kao posvojilo Novu poljoprivredu.


Stranice Gospodarskog lista su bile tijekom 110 godina uvijek otvorene i piscima
drugih struka. U Gospodarskom listu je od 1842. pa do danas mnogo članaka i od
trajne vrijednosti iz raznih grana šumarstva uopće. To se vidi i iz Šumarsk e
bibliografij e u kojoj je autor unio članke šumarskog sadržaja iz godišta
1853—1856.


Gospodarski list je namijenjen podizanju i unapređenju poljoprivrede na selu,
te da širi najnovije tekovine nauke i prakse, koje su u vezi s podizanjem i unapređenjem
poljoprivredne proizvodnje. No ovo se ne da u praksi odvojiti od šumarstva.
Radi toga su i šumarski stručnjaci pisali u Gospodarskom listu i to naročito o kršu,
pošumljivanju, o njezi i čuvanju šuma, o drveću brzog rasta i t. d. Mogla bi se napisati
cijela šumarska bibliografija, koja bi bila uzeta iz godišta našega Stodeset godišnjaka.


Potreba da izlazi Gospodarski list je i sada aktuelna, a ona će biti i u budućnosti.
Agronomsko je društvo NRH na svojoj prošlogodišnjoj skupštini zaključilo,
da će poduzeti mjere na nadležnome mjestu, da se opet pokrene Gospodarski list
mjesto Nove Poljoprivrede. Ovo je i učinjeno, te je to veliki uspjeh pomenutog
društva.


U vezi iznesenog potrebno bi bilo nastavili 110-godišnju tradiciju, da se naše
selo upozna s raznim mjerama oko unapređenja šumarstva preko najmasovnijeg
lista našega sela t. j. preko Gospodarskog lista, koji svojim 110-godišnjim
opstankom izvršio časno svoju zadaću, a koju treba sada i buduće da vrši.


Malo je naroda u Evropi, pa i u svijetu, da imaju ovako star poljoprivredni
list. Uz Gospodarski list vezana je povijest naših muzeja u Zagrebu i drugih kulturnih
akcija i ustanova. Uzevši sve ovo možemo reći, da je Gospodarski list jedna
općenarodna tekovina hrvatskog naroda, o kojoj svi moramo voditi računa, a to
je da služi osnovnome svome cilju podizanju i unapređenju poljoprivrede na selu,
a to se ne može bez saradnje sa šumarskim stručnjacima.


Dr. J. Kovačević


If