DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Karta defektih lomova upotrebljava se u tvornicama ukočenog drveta
kod kontrole takovih varijacija kao što su procenat mjehurića zraka u vrućoj
preši, broj ploča*koje otpadnu na pili, greške gotovih ploča koje traže
krpanje (popravak) i si.


*>] Pdtogra/n: %,grešk/ kod sl/ubl/han/o furnlrsbi´h Ushva


l/\J V i


_f5±L"!L3Ž


S/.3


Gdje se kvalitet mjeri brojem grešaka po jedinici produkata, mogu se
upotrebi ti kontrolne karte za broj defektnih komada na temelju Poissonove
distribucije.


SI. 4 predstavlja takovu kartu,5) kod koje je predmet posmatranja količina
rubnih pukotina u srednjicima ploča, koje dolaze sa brusilice. Slične
karte se sa uspjehom upotrebljavaju u kontroli grešaka kao što su broj defekata
brušenja, broj defekata na vrućoj preši i si.


Iz prednjih razmatranja mogao bi netko pomisliti, da su ona važna za
statističare, a ne za tehnologe. No tome nije tako. Uspjeh statističke kontrole
kvaliteta, kako se ona vrši u tvornicama ukočenog drva, ovisi o umješnosti
tehnološkog stručnjaka. Da se može služiti metodama statističke
kontrole, tehnički rukovodilac mora poznavati osnove statistike te sirovine
i procese sa kojima radi. Konačno samo tehnički rukovodilac posjeduje
autoritet da se izvrše potrebne korekture u procesu, U rukama običnog službenika,
koji nema autoriteta, kontrolna karta se pretvara u lijepu sliku.
U rukama spremna i dovitljiva tehničara ona postaje korisno oruđe za
ujednačenje kvaliteta, smanjivanje količine otpadaka i sniženje troškova
proizvodnje.


Važnost što je zauzima grupa za kontrolu kvaliteta u nekoj tvornici
ovisi o karakteristikama svojstvenim organizaciji te tvornice. 0 tome, kako
su ostali sektori povezani sa kontrolom kvaliteta, ovisi i vrijednost cjelokupne
organizacije tvornice. Grupa za kontrolu kvaliteta proizvodnje ne
smije biti podređena proizvodnoj grupi. Šef grupe za kontrolu kvaliteta


424