DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 79     <-- 79 -->        PDF

SI. 2 pretstavlja sličnu kontrolnu kartu za varijacije sadržaja vlage
kod sušenja furnira u jednoj američkoj tvornici.


Ona pokazuje da su mjere poduzete radi poboljšanja sušenja kao posljedica
indikacije kontrolne karte dovele do poboljšanja procesa i uspostavljanje
stanja kontrole.


Na navedenim dvjema kontrolnim kartama prikazane su varijacije,
koje su posljedice mjerenja. Ovakav tip kontrolne karte sa uspjehom se
primjenjuje u industriji furnira i šperploča kod kontroliranja veličina kao
što su: veličina i pravokutnost furnirskih listova; dužina, širina, debljinapravokutnost ploča; namaz ljepila, i si.


Neki činioci kvalitete, važni u industriji ukočenog drveta, ne mogu se
izraziti u jedinicama mjere, nego u broju. Ako se za kontroliranje ploča
upotrebljava šablona, može se izraziti da li je kvaliteta ploča dobra di nije.
Tako isto, kvaliteta se može izraziti klasom panelploče ili brojem specifičnih
defekata.


M diagram srednjeg % uhžnoslf od i uzeh uzorka


i^A L± V_


\ I V


J diagram mabsima/nih raz/ika % u/ožnosfi od 4 uzeto uzorka


_ r\ /


IV V"\ /" V "
V


SL2


U takvim se okolnostima može upotrebiti kontrolna karta za broj grešaka.
Ovaj tip karte osniva se na binornialnoj distribuciji.


SI. 3 pokazuje takovu kartu4) upotrebljenu kod broja raspuklina na
licu gotovih ploča. Ispitivanje se sastoji od promatranja 50 izvedenih sljulbnica
i kakvoća je. izražena u °/d raspuklina dužih od 15 cm. Kod te karte
kao i kod karte varijacija, stanje izvan kontrole znači, da varijacije nisu
prouzročene slučajnim uzrocima.


Napomena prevodioca:
4 Ovakova kontrolna karta naziva se P karta (karta proporcija). O konstrukciji


i upotrebi P karte vidi
Zarković, Kvalitativna kontrola proizvodnog procesa, Bgd 1951, str. 149—181.
5 Ovakova karta naziva se np kartom. — Vidi Zarković str. 177.


423