DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 77     <-- 77 -->        PDF

izvodnju kontrole kvaliteta mogu primijeniti moderne statističke metode.
On je pokazao da u slučaju ako na malim uzorcima vršimo 3 do 4 mjerenja
takvog kvaliteta, kao što je na pr. debljina furnira 1,5 mm, možemo očekivati
da će raspon uzoraka biti distribuiran po normalnoj Gaussovoj distribuciji2),
ako uzroci potiču iz istog kolektiva. Kod kolektiva, gdje su uzroci
varijacija čisto slučajne prirode, postizavanje normalne distribucije nazvao
je postizavanjem stanja kontrole.


Ako uzorci potiču iz dva ili više kolektiva, diferencije među kolektivima
Shewhart je opsiao kao prenosive uzroke i takovo stanje okarakterizirao
kao stanje kada se proizvod nalazi izvan kontrole. Primjenom statističkih
metoda moguće je odrediti, da li se neki proizvodni pToces nalazi
u stanju kontrole ili je izvan kontrole. Ako se kod procesa ustanovi, da se
nalazi u stanju izvan kontrole, moguće je ustanoviti i eliminirati prenosive
-uzroke toga stanja i dovesti proces u stanje kontrole.3)


SI. 1 pretstavlja Shewharlovu kontrolnu kartu za varijacije debljina
hrastovog furnira u jednoj jugoslavenskoj tvornici (Tvornica u Sremskoj
Mitrovici). Svaka točka na M diagramu pretstavlja sredinu mjerenja de-


I ´


Napomena prevodioca: i
2 Pod normalnom Gausst>vom distribucijom razumijevamo takovu raspodjelu
varijanata u kolektivu, kod koje se postotak varijanata nalazi u slijedećim granicama:
Razmak od srednje %> varijanata
vrijednosti u granicama
m + x a m ± x a
m ± a 68,3
m ±2o 95,4
m + 3ff 99,7


Normalna krivulja frekvencija ima prema tome slijedeći oblik:

´ e


Jednadžbe normalne krivulje frekvencije glasi y = J^ZI ´ "


2Ö>~


Za razjašnjenje pojedinih pojmova upućujemo na slijedeju literaturu:


Ugrenović, Tehnologija drveta, Zagreb 1950, 5,360—374;


Zarković, Statističke metode u industrijskim istraživanjima, Beograd 1949;


Zarković, Kontrola kvaliteta robe, Beograd 1949;


Zarković, Kvalitativna kontrola proizvodnog procesa, Beograd 1951.


3 Za detaljnije upoznavanje sa metodama statističke kontrole upućujemo čitaoca
na literaturu navedenu u napomeni 2.


421