DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Siivpfiiija


Dr. James S. Bethel:


KONTROLA KVALITETA U PROIZVODNJI UKOČENOG
DRVA


--?
(Predavanje održano u Šumarskom društvu NH Hrvatske
dne 15. VII. 1952 g.)


Zahtjevi potrošača ukočenog drveta obzirom na bolju izradu, čvršći


spoj ljepila i veću otpornost ukočenog drveta na djelovanje vlage stalno


rastu. Ovi povećani zahtjevi potrošača stimulativno djeluju na to da proiz


vođači stalno nastaje poboljšati metode kontrole kvaliteta svojih proizvoda.


Stare metode kvalitativne kontrole postaju neprikladne i traže se nove


metode, koje će bolje odgovarati zahtjevima kontrole.


Kontrola kvaliteta izrađenog produkta sastoji se iz tri odijeljene faze:


1) Kompletne specifikacjie proizvoda koji će se izrađivati;
2) Kontrole sirovine i načina rada koje se upotrebljavaju u proizvodnji,
i
3) Ustanovljivanja kvaliteta finalnih proizvoda putem finalne inspekcije
i ispitivnaja.


Nažalost u mnogim tvornicama ukočenog drveta kontrola kvaliteta


ograničava se samo na finalnu inspekciju i ispitivanje gotovog proizvoda.


Takav način kontrole sastoji se u jednostavnom odvajanju proizvoda do


brog kvaliteta od loših, nakon što je došlo do njih. Dobra kontrola kvaliteta


mora biti tako organizirana da uopće ne dođe do produkcije loših proiz


voda. Tako se na pr. kakvoća lijepljenja, kao što je čvrstoća i trajnost veza


ispituje kidanjem malih proba izrađenog produkta. Pače i takve kvalitete


kao što su dimenzije i klase proizvoda ne mogu se svesti samo na konačni


pregled i ispitivanje proizvoda. Naime, kada se kod takve kontrole otkriju


greške, teško je, a često uopće nemoguće, ustanoviti njihove uzroke. Vrijeme


koje protekne od časa nastanka greške do njenog otklanjanja znade često


biti dugačko te se na taj način proizvodi veća količina defektnih proizvoda.


Prema tome jedini način svrsishodne kontrole kvaliteta sastoji se u pri


mjeni pozitivne kontrole materijala i načina rada u proizvodnji t. j. u kva


litativnoj kontroli proizvodnog procesa. Finalna inspekcija i ispitivanje go


tovih proizvoda su naravno> također potrebni kao sredstvo za određivanje


da li finalni proizvod odgovara specifikacijama (propisima).


Propisi kvaliteta (specifikacije) za ukočeno drva mogu biti postavljeni


sa strane kupaca ili propisani od vlasti, kao što je slučaj kod proizvodnje


ukočenog drva za potrebe ratne mornarice i u zrakoplovstvu, ili ih može do


419