DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1952 str. 7     <-- 7 -->        PDF

postignut normalan razmjer dobnih razreda unutar svake gospodarske jedinice, pa
je prema tome spomenuta metoda upotrebljiva.


Metoda promjenljivih afektacija


Metoda promjenljivih afektacija razvila se iz metode
stalnih afektacija. Kao i kod prethodne metode i ovdje se
ophodnja dijeli na periode, koje su zadržale prvobitno značenje. Gospodarska
jedinica se dijeli na afektacije, ali koje nisu više ni suvisle, ni permanentne
cjeline.


Opća osnova sječa nema više permanentni karakter. Revizija uređajnog
elaborata obavlja se na koncu svake periode. Tada se ponovno formiraju
sve afektacije, tako da u stvari postoji samo zadnja afektacija. Ostale afektacije
računskog su karaktera, a formiraju se radi toga, da bi se mogla
odrediti površina zadnje afektacije, t. j . one, koja će se posjeći i prirodno
pomladiti u toku prve periode. Princip je, dakle, ostao isti, kao kod metode
stalnih afektacija: svaka perioda dobiva jednaku površinu
sastojina, t. j . jednako veliku afektaciju.


Budući da se prilikom revizije uređajnog elaborata ponovno stvaraju
nove afektacije, nema jedinstvene i nepromjenljive ophodnje unutar gospodarske
jedinice, kao kod prethodne metode. Može se stoga dogoditi, da neki
odjeli jedne gospodarske jedinice budu u toku jedne ophodnje posječeni
više puta, a neki nijedamput. Na taj se način može ova metoda lakše prilagoditi
postojećoj gospodarskoj strukturi prirodnih šuma, to više, što afektacije
ne moraju biti ni trajne ni suvisle cjeline.


Godišnji etat glavnog prihoda i međuprihoda računa se na analogan
način kao kod metode stalnih afektacija.


Klasičan primjer za metodu promjenljivih afektacija našli smo u četvrtoj i
osmoj gospodarskoj jedinici školske šume »La For et Domaniale de Haye«
u okolici Nancya.


M e t´o.d a jedne jedine afektacije


Metoda jedne jedine afektacije razvila se iz metode
promjenljivih afektacija. Za razliku od prethodnih dviju metoda
ova metoda operira samo s jednom afektacijom i odgovarajućom periodom
(n), koja se odabire tako duga, da se za vrijeme njezina trajanja
mogu prirodno pomladiti sve sastojine u afektaciji.


Površina afektacije (s) ne određuje se na temelju opće osnove sječa,
kao kod prethodnih dviju metoda, nego se izračunava po formuli (2)


s = — P (2)


a


P = površina gospodarske jedinice; a = sječiva dob; n = dužina
periode.


Afektacija se formira od sastojina rastepenih po cijeloj gospodarskoj
jedinici. Kako se najprije uzimlju u obzir sastojine, u kojima je već počela
oplodna sječa, potrebno je njihovu površinu reducirati na potpun obrast.
Prema instrukciji za uređivanje šuma od 1924. ta se redukcija ima obaviti


351